Datum: 06-07-2020 - 11:55
15
mrt
'16

Koninklijke onderscheiding voor drs. Herman Doornebal.

Op maandagavond 14 maart heeft burgemeester Gerrit Goedhart een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan de heer drs. Herman Doornebal. De uitreiking vond plaats na afloop van de jaarlijkse ledenvergadering van Vereniging Dorpsbehoud in zaal de Wapenstaete...

in Het Wapen van Noordwijkerhout.

De heer Doornebal, voorheen werkzaam als docent biologie bij het Mendelcollege te Haarlem, heeft de volgende vrijwillige activiteiten ontplooid:

Sinds de oprichting in 1981van de Vereniging Dorpsbehoud van Noordwijkerhout zet hij zich voor deze vereniging in. Hij is mede-oprichter, bestuurslid en sinds 1997 secretaris. De vereniging zet zich in voor het behoud van monumentale panden en gezichtsbepalende landschappen.

Een om te spuiten weiland in het natuurgebied Leeuwenhorst werd voorkomen (1986), het hoofdgebouw van de BAVO werd behouden (1989), alsmede de kinderboerderij. De glas-in-loodramen van het oude retraitehuis werden voor sloop behoed. 

Het is onder andere zijn verdienste dat de gemeente Noordwijkerhout is gaan nadenken over (een visie op) monumentenbeleid. De heer Doornebal zette zich tevens in voor een groen(er) Noordwijkerhout en was initiatiefnemer van het opstellen van een lijst van waardevolle bomen.

Hij is algemeen lid van het Milieu overleg Duin en Bollenstreek (MODB). Tevens droeg hij bij aan het in kaart brengen van deelgebieden en beschrijvingen voor delen van Noordwijkerhout t.b.v. opname in de cultuurhistorische Atlas van de Duin- en Bollenstreek.

Sinds 2012 is hij natuurgids bij het Instituut voor Natuureducatie den Duurzaamheid ( IVN). Hij geeft lezingen, assisteert bij practica, treedt op als gids bij excursies en is betrokken bij zomerwandelingen in natuurgebieden.

Behalve zijn inzet voor de Vereniging Dorpsbehoud was de heer Doornebal in de jaren 1971 tot 1976 vrijwillig verkoper bij de Wereldwinkel in Amstelveen.

Hij was hier ook oprichter van de scholengroep die lesmateriaal heeft ontwikkeld over de problematiek van de Derde Wereld. Hij was de drijvende kracht achter het Derde Wereld documentatiecentrum van de Openbare Bibliotheek Amstelveen.

Van 1978 tot 1981 was hij vrijwilliger bij het Voedseldepot van Vormingscentrum De Mast te Noordwijkerhout. Deze groep ijverde voor een verkooppunt van biologische producten in Noordwijkerhout. Dat lukte, want in 1982 werd de biologische winkel Fluitekruid geopend.

De heer Doornebal wordt gekwalificeerd als “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd”. Hij is, gelet op de aard, lange duur, uitstraling en betekenis van de activiteiten benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Foto's BON