Datum: 27-09-2023 - 23:10
10
mrt
'16

Politiek: Communicatie niet goed bij aanvraag tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten Schippersvaartweg.

In de commissievergadering van Ruimte en Wonen van afgelopen woensdagavond stond het onderwerp van tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten op het terrein van de voormalige afvalwaterzuivering op de Schippersvaartweg op de agenda. Omwonenden hebben middels...

een schrijven en gesprekken met de wethouder en in de media, laten weten grote bezwaren te maken tegen het voornemen van het college om medewerking te verlenen aan de tijdelijke vergunning. Het terrein is van het Hoogheemraadschap.

Het Noordwijkerhoutse uitzendbureau Flexible Human Services heeft bij de gemeente een aanvraag ingediend om het terrein in te richten als huisvesting voor 72 woonunits met daarin 144 arbeidsmigranten.

Het zou om een vergunning gaan van maximaal 8 jaar totdat er een officiële huisvesting voor de arbeidsmigranten mogelijk is, hiervoor zijn al eerder plannen gemaakt voor een bewoning aan de Molenweg maar dat is tot nu toe nog niet tot stand gekomen.

Het afgeven van een vergunning voor dit soort aanvragen is, zoals al eerder gemeld, een bevoegdheid van het college van B&W. Maar NZLokaal en de PvdA vinden (na het stellen van schriftelijke vragen en beantwoording door de wethouder daarvan, klik op de link) dat het college toch wel wat communicatie steken heeft laten vallen in het proces en drongen daarom aan om het punt nogmaals te bespreken.

Er waren drie insprekers voor het onderwerp, namens de bezwaarmakende omwonenden spraken de heer van Graas en mevrouw Dekker. De heer Geerlings, directeur van Flexible Human Services, gaf tekst en uitleg hoe zijn bedrijf volgens de daarvoor geldende regels omgaat met de huisvesting van arbeidsmigranten en dat men dit al in een aantal gemeenten tot tevredenheid verzorgd.

De omwonenden hebben als grootste bezwaar dat de concentratie van 144 arbeidsmigranten daar veel te groot wordt en dat men er veel overlast van verwacht. Tevens vindt men dat de communicatie over het afgeven van een vergunning door de gemeente naar de omwonenden toe slecht is geweest. (de gehele discussie kunt u hier beluisteren bij punt 7)

In de discussie daarna gaven de politieke partijen aan dat het afgeven van een vergunning daarvoor dan wel een bevoegdheid was van het college, maar dat men bij dit soort gevoelige onderwerpen toch bij het begin van de aanvraag wil worden betrokken.

Ook de omwonenden hadden volgens de partijen eerder ingelicht moeten worden in het traject, nu werd dat in eerste instantie overgelaten aan de initiatiefnemer van de bebouwing en pas na de ontstane onrust nam de gemeente het initiatief in handen om te communiceren met de omwonenden.

De algemene conclusie aan het eind van de discussie bij dit onderwerp was, dat een meerderheid de communicatie van het college naar de politiek en omwonenden toe niet goed was en dat het in de toekomst veel beter moet.

(Klik hier voor veel gestelde vragen over tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten)

Foto Sjaak Weijers.