Datum: 18-01-2022 - 17:19
10
mrt
'16

Politiek stelt de beslissing over De Schelft en sportpark De Boekhorst uit tot het najaar.

Na de protestoptocht en de overhandiging van 1400 handtekeningen, ging de commissievergadering van Ruimte en Wonen van start. Het oorspronkelijke agendapunt nummer 10 waarbij sportpark De Boekhorst en De Schelft behandeld zou worden, werd door de grote belangstelling...

naar voren gehaald en nu als eerste punt besproken. Op de publieke tribune was er te weinig ruimte voor zoveel mensen en daarom kon men de vergadering via het grote scherm volgen in de hal van het Gemeentehuis.

Er hadden zich dit keer drie insprekers gemeld, voorzitter Joke Brouwer van Handbalvereniging Northa, Bas van der Tang namens omwonenden van de Herenweg en voorzitter Mariëtte Bergman van Vereniging Dorpsbehoud.

Na een uitgebreide discussie over wat er nu moet gaan gebeuren met sportpark De Boekhorst, De Schelft en het zwembad, is de beslissing tot ergernis van de betrokken Schelft-verenigingen opnieuw uitgesteld en wel tot het najaar. (klik hier om de discussie nogmaals te beluisteren, begint bij punt 3)

De coalitiepartijenpartijen VVD, CDA en D66 zaten in tegenstelling tot de vorige commissievergadering, nu wel op één lijn en daarmee was er een meerderheid voor het uitstel.

De uitsteltijd zal gebruikt gaan worden om in het najaar in woord en beeld goed inzichtelijk te maken wat er op het sportpark nu werkelijk fysiek mogelijk is en om alle daarbij behorende kosten echt concreet te maken. Dit zal duidelijkheid moeten gaan geven wat het ons als gemeente en dus de belastingbetaler nu werkelijk allemaal gaat kosten.

Ook wil men de extra tijd gaan gebruiken om opnieuw met alle verenigingen te gaan praten over hun wensen en wat zij in het geheel als vereniging op het gebied van ideeën, zelfwerkzaamheid en financieel kunnen bijdragen om een zo groot mogelijk draagvlak te creëren en om de kosten zo laag mogelijk te houden.

Foto's BON.