Datum: 28-09-2021 - 15:10
22
Nov
'20

College beantwoordt vragen D66-fractie over: Sociaal domein in coronatijd.

Fractie D66: De gemeente heeft voor een aantal groepen zorgtaken. Die taken vloeien onder meer voort uit de WMO, de Participatiewet, de Jeugdwet, de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs. De laatstgenoemde wetten vormen de grondslag voor het organiseren van het leerlingenvervoer...

21
Oct
'20

D66 stelt vragen aan het college over: Sociaal domein in Coronatijd.

Fractie D66: De gemeente heeft voor een aantal groepen zorgtaken. Die taken vloeien onder meer voort uit de WMO, de Participatiewet, de Jeugdwet, de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs. De laatstgenoemde wetten vormen de grondslag voor het organiseren van het leerlingenvervoer...

16
Feb
'19

Koffie+ ochtend in de bibliotheek op 21 februari over de Zorgpauze.

Een zorgpauze, dat gun je elkaar! Zorgen voor een ander geeft vaak veel voldoening. Maar soms kan het net even te veel worden. Dan kan een adempauze fijn zijn om op krachten te komen. K. Passchier van het WMO adviescentrum uit Noordwijkerhout vertelt alles over de Zorgpause tijdens Koffie+ op donderdag 21 februari in de Bibliotheek Bollenstreek, vestiging Noordwijkerhout...

11
Jan
'18

Ondertekening van 'Financieel Fonds voorkomen huisuitzetting'. (foto's)

Op donderdag 11 januari 2018 heeft de formele ondertekening plaatsgevonden van het ‘Fonds voorkomen van huisuitzetting’. De ISD gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen en de woonstichtingen Stek, Vooruitgang, Sint Antonius van Padua en de Noordwijkse Woningstichting...

25
Nov
'17

Gemeenten ISD Bollenstreek stellen 'noodfonds voorkomen huisuitzetting' in.

Ter voorkoming van huisuitzettingen, als gevolg van alleen financiële problemen, wordt er door de gemeente Noordwijkerhout een 'noodfonds voorkomen uithuiszetting' ingesteld. Het noodfonds wordt in samenwerking met de 5 gemeenten in de Bollenstreek ingesteld en onder regie van de ISD Bollenstreek uitgevoerd....

20
Apr
'17

Start onderzoek naar Mantelzorgbeleid.

De rekenkamercommissie Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout start een onderzoek naar mantelzorgbeleid bij de drie gemeenten. De komst van de participatiesamenleving zorgt ervoor dat bewoners minder bij de overheid aan kunnen kloppen voor hulp en ondersteuning, en steeds vaker....

27
Jan
'17

Gemeenteraden Bollenstreek stemmen in met plan voor optimale ondersteuning.

De gemeenteraden van Hillegom, Lisse, Teylingen, Noordwijk en Noordwijkerhout hebben 26 januari ingestemd met het plan voor optimale ondersteuning ‘Transformatieagenda 2017-2018 – Wmo en haar omgeving’. Dit plan geeft vorm aan de kanteling van verzorgingsstaat naar een...

24
Dec
'16

Inwoners Bollenstreek leveren waardevolle bijdrage aan Wmo plannen.

Inwoners van de Bollenstreek leveren een waardevolle bijdrage aan de Wmo plannen voor de komende twee jaar. Dat bleek tijdens het verwerken van de reacties die een aantal van hen in de intensieve inspraakperiode gaven. Deze inspraakronde vond in oktober en november...

12
Nov
'16

ISD en Humanitas gestart met Budgetinformatiepunt.

De ISD Bollenstreek (ISD) en Humanitas zijn maandag 7 november 2016 gestart met een budgetinformatiepunt. Bij het budgetinformatiepunt kunnen inwoners terecht met vragen over geldzaken. Het budgetinformatiepunt is bestemd voor alle inwoners van de gemeenten...

02
Nov
'16

Gemeente Noordwijkerhout investeert komende jaren extra in sociaal domein.

De gemeente Noordwijkerhout gaat de komende jaren extra in het sociaal domein investeren. Dat is een veel positiever beeld dan staatssecretaris Van Rijn schetst in zijn berichtgeving. Deze week gaf de staatssecretaris aan dat hij onderzoek wil laten doen naar de overschotten...

11
Oct
'16

Inspraakperiode rond Wmo plannen voor Bollenstreek van start.

De inspraakperiode rond de Wmo plannen van de 5 gemeenten in de Bollenstreek is van start. Sinds vorige week kunnen inwoners, organisaties en professionals via de sites van de gemeenten, bij de gemeenteloketten, op straat, bij enkele sportwedstrijden, tijdens bijeenkomsten...

08
Sep
'16

ISD Bollenstreek: hulp bij het huishouden op orde.

De FNV heeft onderzoek gedaan naar de uitvoering van de hulp bij het huishouden. Uit het landelijk  onderzoek blijkt dat 23% van de gemeenten voldoet aan de wet. De ISD gemeenten vallen onder deze 23% en voeren de hulp bij het huishouden conform de wet uit...

30
Aug
'16

Wmo Adviescentrum bestaat 10 jaar.

Het Wmo Adviescentrum helpt al 10 jaar lang inwoners van de gemeente Noordwijkerhout gratis met vragen over zorg, welzijn, werk en inkomen. Voor het Wmo Adviescentrum is het 10-jarig bestaan een mooi  moment om de dienstverlening vanuit de gemeente Noordwijkerhout...

22
Jun
'16

Klanten tevreden over dienstverlening ISD.

I&O Research heeft voor de ISD Bollenstreek een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Uit het onderzoek blijkt dat de klanten voor de algehele beoordeling de ISD een 7,3 geven. Voor een overheidsorganisatie een goed resultaat. Ondanks strengere wetgeving...

27
May
'16

Klanten Wmo/begeleiding hebben benodigde zorg ontvangen.

Uit het onderzoek dat de ISD Bollenstreek (ISD) heeft uitgevoerd naar het verschil tussen de indicaties en uitgaven blijkt dat verreweg de meeste mensen uit de doelgroep Wmo/begeleiding de zorg hebben gekregen die voor hen nodig was. De eigen bijdrage is geen reden...

18
May
'16

ISD Bollenstreek: gevolgen uitspraak voor 'hulp bij het huishouden' per gemeente.

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft woensdag 18 mei uitspraak gedaan over een aantal beroepszaken over hulp bij het huishouden. Uit deze uitspraak blijkt dat de algemene voorziening voor hulp bij het huishouden onder bepaalde voorwaarden onder de Wmo is toegestaan....

13
Apr
'16

ISD Bollenstreek onderzoekt onderbenutting van 5,5 miljoen euro Wmo-uitgaven.

Uit de conceptcijfers van de jaarrekening 2015 van de ISD Bollenstreek (ISD) blijkt dat de uitgaven voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) bijna 5,5 miljoen euro lager zijn dan begroot. APE onderzoekt de oorzaken van deze onderbenutting. Naar verwachting...

26
Mar
'16

Thema-café ‘Autisme in beweging’ in het gemeentehuis.

Van 2 t/m 9 april is het Autismeweek. In deze week worden er in het hele land activiteiten georganiseerd om hier aandacht aan te besteden. De gemeente Noordwijkerhout organiseert, in samenwerking met het Centrum voor Jeugd en Gezin Noordwijkerhout, Stichting MEE...

12
Nov
'15

KBO Noordwijkerhout organiseert thema-bijeenkomst: Langer Thuis Wonen.

Op woensdagmiddag 25 november 2015 om 14.00 uur organiseert KBO Noordwijkerhout in de grote zaal van Puyckendam een themamiddag: Langer thuis wonen, hoe doe je dat. Er zullen 3 wijkverpleegkundigen zijn om u dit uit te leggen. Dit is een middag...

22
Oct
'15

KBO Noordwijkerhout organiseert thema-bijeenkomst WMO 2015.

Op 28 oktober 2015 om 14.00 uur organiseert KBO Noordwijkerhout een thema-bijeenkomst in de grote zaal in Puyckendam. Wethouder dhr. Bert Gotink van de Gemeente Noordwijkerhout geeft voorlichting over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Uiteraard is...

21
Jun
'15

Gemeente Noordwijkerhout peilt wensen voor vervangende zorg (respijtzorg) voor mantelzorgers.

Op dinsdag 7 juli organiseert de gemeente Noordwijkerhout een bijeenkomst over het thema vervangende zorg voor mantelzorgers, ook wel respijtzorg genoemd. Wethouder Bert Gotink wil tijdens deze avond samen met de mantelzorgers uit onze gemeente een beeld vormen van...

02
May
'15

Informatieavond voor inwoners: Wat is er veranderd in de zorg?

De gemeente Noordwijkerhout organiseert een avond rondom het thema ‘Verandering in de zorg’. Wethouder Bert Gotink gaat in op de veranderingen binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en wijkverpleegkundigen informeren u over hun werkzaamheden...

16
Mar
'15

Thema-avond ‘Autisme begrijpen’ op het gemeentehuis.

Op dinsdag 31 maart, tijdens de Autismeweek, wordt een thema-avond georganiseerd over het onderwerp ‘Autisme begrijpen’ in de hal van het gemeentehuis, Herenweg 4 in Noordwijkerhout. De thema-avond is voor ouders, familieleden en iedereen met belangstelling voor...

22
Nov
'14

Het Raamwerk ondersteunt ook in 2015 alle cliënten in de WMO. (foto's circusfeest)

Na onzekere tijden van veranderingen, onduidelijkheid en aanbestedingen, blijft Het Raamwerk ook in 2015 haar cliënten begeleiden. Dat was een welverdiend feestje waard speciaal voor cliënten en verwanten om ze te bedanken voor het vertrouwen, een hart onder de riem te steken...

27
Oct
'14

Hulp bij het huishouden in 2015.

Als u in 2014 een indicatie via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning hebt voor Hulp bij het Huishouden wijzigt er per 1 januari 2015 niets voor u. In 2015 is sprake van een overgangsjaar. Dit betekent dat u in 2015 hetzelfde aantal uren Hulp bij het Huishouden blijft krijgen...

09
Oct
'14

Aftrap campagne nieuwe taken bollenstreek gemeenten rond hulp en ondersteuning.

Donderdag 9 oktober is in het Bestuurscentrum in Voorhout de campagneaftrap gegeven en is de campagne gepresenteerd aan de pers rond de nieuwe taken van gemeenten. Hulp en ondersteuning gaan door in 2015. Gemeenten hebben vanaf 1 januari 2015 de verantwoordelijkheid...

01
Oct
'14

Succesvol eerste jaar 'Vrijwilligersservicepunt' Topaz Munnekeweij.

Op 1 oktober 2013 is er door Topaz Munnekeweij in samenwerking met de gemeente Noordwijkerhout een Vrijwilligersservicepunt gestart. De inwoners uit de gemeente Noordwijkerhout, die bepaalde klusjes of activiteiten niet zelfstandig kunnen uitvoeren, kunnen een beroep doen...

29
Sep
'14

Wmo-tarieven voor Regiotaxi in 2015 verhoogd.

Per 1 januari 2015 stijgen de Wmo-tarieven voor de Regiotaxi. De prijsstijging is van toepassing voor de inwoners van de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen. Bent u jonger dan 65 jaar dan betaalt u € 1,00 per zone en een opstapzone van € 1,00...

02
Apr
'14

Concept kadernota Wmo 2015-2018 vrijgegeven voor inspraak.

Ter voorbereiding op de nieuwe zorgtaken per 1 januari 2015 hebben de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen gezamenlijk een concept kadernota Wmo 2015-2018 opgesteld. Van 2 april tot en met 14 mei 2014 ligt deze nota voor inwoners...

24
Mar
'14

WMO Adviesraad uitgebreid.

Vanaf 2015 krijgt de gemeente de verantwoordelijkheid voor bijna alle ondersteuning aan mensen die het alleen niet redden op het gebied van werk en inkomen, zorg en welzijn, opvoeding en jeugdzorg. De verantwoordelijkheid voor Werk (participatiewet), uitbreiding van de WMO...

07
Mar
'14

Voorbereiding nieuwe zorgtaken in volle gang.

Vanaf 2015 wordt de Wet maatschappelijke ontwikkeling uitgebreid en krijgt de gemeente er nieuwe zorgtaken bij. Ter voorbereiding op de kadernota Wmo organiseerden de vijf regiogemeentes in de Duin- en bollenstreek Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en...

12
Nov
'13

Eerste match Vrijwilligersservicepunt een feit.

Mevrouw Smit-Klaasen uit De Zilk moet regelmatig naar het oogziekenhuis. Zij heeft geen begeleider en gezien haar situatie is dat wel gewenst. Mevr. Smit deed daarom via het Wmo Adviescentrum een beroep op het Vrijwilligersservicepunt. Mevrouw van der Slot is als...

23
Sep
'13

SPGN themabijeenkomst WMO in de Witte Kerk.

Op zaterdag 26 oktober organiseert de SPGN, van 10 tot 12 uur, een themabijeenkomst voor belanghebbenden in verband met de kanteling van de WMO. De overheid hevelt taken over vanuit de AWBZ naar de gemeentes en wil meer uitgaan van wat mensen zelf kunnen en van hulp...

15
Sep
'13

Themabijeenkomst WMO & AWBZ met wethouder Bas de Haas.

Wethouder Bas de Haas vertelt u op deze bijeenkomst over de nieuwe ontwikkelingen van de WMO in Noordwijkerhout en de laatste nieuwtjes betreffende de AWBZ. Er is veel aan het veranderen, bijvoorbeeld de langdurende zorg, dagbesteding en begeleiding. Veel wordt overgedragen...

11
Sep
'12

Wethouder de Haas ontvangt programmakrant voor de "Week van de opvoeding".

Wethouder Bas de Haas heeft dinsdagmiddag 11 september de programmakrant voor de Week van de Opvoeding overhandigd gekregen van Fardo Haagsma-Barnouw van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Tijdens de Week van de Opvoeding, van 1 tot 8 oktober, staat opvoeden en opgroeien centraal...

05
Jun
'12

Het wordt tijd om uw mening te geven, het kost maar 5 minuten.

De gemeente vindt het belangrijk om hun beloftes uit het coalitieakkoord waar te maken. Daarom vindt u op de gemeentelijke website, bij de publieksbalie en bij het Wmo Adviescentrum een vragenlijst, waarmee de gemeente uw mening hierover kunnen peilen. Het invullen van de...

18
Apr
'12

Wethouder Bas de Haas overhandigt eerste beweegboekje ‘Samen Fit’ aan dokter Böhm.

Wethouder Bas de Haas overhandigde op woensdag 18 april het eerste beweegboekje ‘Samen Fit’ aan dokter Böhm. De Gemeente en huisartsenpraktijk Celsius werken samen om ook de Noordwijkerhouters meer te laten bewegen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat 49% van de Nederlandse bevolking...