Datum: 23-09-2020 - 23:30
17
Jan
'17

Kinderen Victorschool plaatsen bordjes als protest tegen de hondenpoepoverlast. (foto's)

Dinsdagmiddag hebben kinderen van groep 5/6 van de St. Victorschool, onder leiding van gymjuf Marjan, de door hun zelfgemaakte protestbordjes tegen de hondenpoepoverlast geplaatst. Ze willen met deze actie hondenbezitters er op attent maken dat de kinderen en de leerkrachten...

30
Oct
'14

Plaatsing van depotdogbakken op Bavoterrein.

Op zaterdag 11 oktober is er na een oproep van Linda Eleveld een opruimactie geweest om het Bavoterrein te ontdoen van allerlei zwerfvuil. Verschillende vrijwilligers hebben toen flink wat rommel verzameld en het terrein weer eens een wat beter aanzien gegeven. In de commissievergadering van...

20
Jun
'12

Hondenpoep nog steeds een probleem in De Zilk

Op 13 maart 2011 is er door BON al eens aandacht aan geschonken (klik hier), maar volgens CDA'er Piet Pennings is er nog steeds sprake van heel veel uitwerpselen door honden op het grasveldje voor de Egelantierschool. Tijdens de commissievergadering vroeg hij aan..