Datum: 17-09-2021 - 21:49
21
Jun
'19

Profiel voor nieuwe burgemeester gereed.

Wat voor burgemeester wil Noordwijk? De Beste.... Het staat op cover van de profielschets. Op vrijdag 21 juni 2019 werd deze openbaar. Op donderdag 4 juli 2019 stelt de gemeenteraad het profiel vast. Met het ontstaan van de huidige gemeente Noordwijk per 1 januari 2019 is een vacature voor een kroonbenoemde burgemeester ontstaan. De functie wordt nu nog waargenomen burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld....

07
Jun
'19

721 inwoners vullen enquête in over nieuwe burgemeester voor de gemeente Noordwijk.

De Noordwijkse gemeenteraad zoekt een nieuwe burgemeester. En daarvoor wil zij de hulp van de inwoners. Naar wat voor soort bestuurder gaat de voorkeur uit? Welke competenties en vaardigheden moet een burgemeester hebben? Inwoners konden tot 6 juni 2019 hierover hun mening geven. En dat hebben zij massaal gedaan. Maar liefst 977 inwoners hebben gereageerd....

17
May
'19

Gemeente Noordwijk zoekt een nieuwe burgemeester. Help mee!

Wordt het een vernieuwer, een verbinder, iemand met daadkracht of een onderhandelaar? De Noordwijkse gemeenteraad zoekt een nieuwe burgemeester. En wil daarvoor graag jouw hulp. Wat voor burgemeester wil jij? Naar welk type persoon moeten we op zoek? Vul daarvoor onze enquête in. Noordwijk kent op dit moment een waarnemend-burgemeester, mevrouw Jon Hermans-Vloedbeld....

19
Feb
'19

Victoriberg na reconstructie weer open voor het verkeer. (foto's)

De Victoriberg tussen de rotonde Gooweg en Kerkeland was afgelopen jaar nodig toe aan onderhoud en deze werkzaamheden gingen 10 september 2018 van start voor een nieuwe inrichting. Na zes maanden van reconstructie is de Victoriberg op 18 februari 2019 weer opengesteld voor het verkeer. Er vinden nog wel wat laatste werkzaamheden plaats, maar het verkeer...

29
Oct
'18

Geef uw mening bij de enquête 'centrum Noordwijkerhout autovrij'. (nameting)

Sinds 18 juni 2018 loopt de proef naar een 'autovrij centrum’ in Noordwijkerhout. Deze proef is één van de maatregelen uit de Centrumvisie Noordwijkerhout. Het doel van de proef is het creëren van een prettiger en veiliger verblijfsklimaat in het centrum. Daarom is het winkelgebied tijdens de proefperiode afgesloten voor auto’s en motoren van maandag t/m zaterdag van 12.00 tot 18.00 uur, met uitzondering van ontheffingshouders..

18
Sep
'18

Flink aantal straten in Noordwijkerhout op de schop (update foto's+Pilarenlaan)

Het stond al in de planning voor dit najaar maar sinds vorige week zijn de straten Dorpsringweg-Dorpsstraat-Havenstraat rondom De Witte Kerk en de Victoriberg op de schop gegaan. De uitvoering van groot onderhoud aan wegen en voetpaden van Reigerlaan, Zwaluwlaan, Koekoeklaan, Kievitshorn en Sperwerkroft zijn al eerder van start gegaan. De Victoriberg tussen de rotonde Gooweg en Kerkeland...

10
Sep
'18

Flink aantal straten in Noordwijkerhout op de schop. (foto's)

Het stond al in de planning voor dit najaar maar vanaf vandaag zijn de straten Dorpsringweg-Dorpsstraat-Havenstraat rondom De Witte Kerk en de Victoriberg op de schop gegaan. De uitvoering van groot onderhoud aan wegen en voetpaden van Reigerlaan, Zwaluwlaan, Koekoeklaan, Kievitshorn en Sperwerkroft zijn al eerder van start gegaan. De Victoriberg tussen de rotonde Gooweg en Kerkeland...

30
Aug
'18

Bewoners Victoriberg bezorgd om bomenkap. (foto's)

De Victoriberg tussen de rotonde Gooweg en Kerkeland is toe aan onderhoud en krijgt de komende tijd een nieuwe inrichting. De snelheid gaat omlaag van 50 naar 30 km per uur en er worden verkeersdrempels en -plateaus aangelegd. Doel van de aanpassingen is de weg verkeersveiliger te maken zodat langzaam en gemotoriseerd verkeer beter samengaan. Tegelijk met het werk....

06
Mar
'18

Enquête reconstructie Victoriberg.

De gemeente Noordwijkerhout start medio 2018 met de herinrichting van de Victoriberg. Het gaat om het gedeelte tussen Kerkeland en de rotonde Schulpweg/Gooweg. Voor en na de werkzaamheden laten wij een belevingsonderzoek doen naar o.a. de veiligheid en het gedrag van de weggebruikers...

28
Nov
'17

Enquête 'Bouw mee aan de nieuwe gemeente'.

De gemeente Noordwijk en Noordwijkerhout/De Zilk gaan per 1 januari 2019 fuseren. Graag bouwen wij met u aan de nieuwe gemeente Noordwijk. Een gemeente die er toe doet!  Wij stellen het op prijs als u de volgende korte vragenlijst in wilt vullen. Het resultaat publiceren wij in januari 2018 op...

15
Aug
'17

Laat je mening horen over de speelplekken in Noordwijkerhout.

De gemeente Noordwijkerhout wil graag een beeld te krijgen hoe alle gebruikers de speelruimte ervaren in onze gemeente. We hebben vragen over hoe goed de speelplekken zijn, of er genoeg zijn en hoe kinderen en bewoners bij nieuwe plekken betrokken moeten zijn. Deel jouw mening over...

27
May
'16

Woningstichting Sint Antonius van Padua houdt enquête onder inwoners De Zilk.

Woningstichting Sint Antonius van Padua en de gemeente Noordwijkerhout hebben plannen om in 2017 huurappartementen in De Zilk te bouwen. Met een enquête inventariseert de woningstichting de belangstelling en wensen voor deze appartementen bij de inwoners...

18
Feb
'16

Resultaten bijeenkomsten en vragenlijst burgerpanel voor 'nieuwe centrumvisie' Noordwijkerhout bekend.

De gemeente Noordwijkerhout heeft in oktober 2015 aangegeven om samen met haar bewoners en ondernemers een nieuwe centrumvisie op te stellen. Deze visie is bedoeld om tot afspraken te komen over bijvoorbeeld aanpak van winkelleegstand, gebruik en inrichting van...

09
Nov
'15

U kunt zich nog aanmelden voor de werkgroep of klankbordgroep centrumvisie.

Circa 100 mensen hebben tijdens de bijeenkomst over de centrumvisie aangegeven welke onderwerpen wat hen betreft in het centrum van Noordwijkerhout aandacht verdienen en waarom. De onderwerpen varieerden van winkelleegstand, gebruik en inrichting hof/ruimte...

06
Nov
'15

Druk bezochte kick-off 'nieuwe centrumvisie' voor Noordwijkerhout.

De gemeente Noordwijkerhout heeft onlangs aangegeven om de komende tijd met haar bewoners en ondernemers een nieuwe centrumvisie op te stellen. Deze visie is bedoeld om tot afspraken te komen over bijvoorbeeld aanpak van winkelleegstand, gebruik en inrichting van...

19
Oct
'15

5 november bijeenkomst nieuwe centrumvisie Noordwijkerhout.

De gemeente Noordwijkerhout gaat met haar bewoners en ondernemers een centrumvisie opstellen. De visie is bedoeld om tot afspraken te komen over bijvoorbeeld aanpak van winkelleegstand, gebruik en inrichting van straten en hof rond de Witte Kerk, terrassen, verkeer...

10
Oct
'15

Tot 1 november enquête online: Wat is uw mening over het centrum van Noordwijkerhout?

De gemeente Noordwijkerhout gaat een centrumvisie opstellen. Daarbij kunnen de winkelleegstand, het gebruik en de inrichting van de hof rond de Witte Kerk, terrassen, parkeren, de aantrekkelijkheid van het centrum, de toegankelijkheid, de inrichting van het centrum, enz....

29
Sep
'15

Enquête online met de vraag: Wat is uw mening over het centrum van Noordwijkerhout?

De gemeente Noordwijkerhout gaat een centrumvisie opstellen. Daarbij kunnen de winkelleegstand, het gebruik en de inrichting van de hof rond de Witte Kerk, terrassen, parkeren, de aantrekkelijkheid van het centrum, de toegankelijkheid, de inrichting van het centrum, enz....

24
Sep
'15

Binnenkort enquête met de vraag: Wat is uw mening over het centrum van Noordwijkerhout?

In de commissievergadering van Ruimte en Wonen van woensdagavond gaf wethouder De Jong aan dat men volgende week een enquête wil gaan houden. Het college wil daarbij graag uw mening horen. Het college is al een tijdje bezig om een nieuwe centrumvisie op te stellen...

09
Jul
'15

Grote opkomst bij presentatie uitkomsten 'enquête woonvoorkeuren' senioren.

Onlangs is door het bureau Companen, in opdracht van de Gemeente Noordwijkerhout en Woningstichting Sint Antonius van Padua, een uitgebreide enquête gehouden onder de senioren (65+) uit Noordwijkerhout en De Zilk naar hun woonvoorkeuren. De uitkomsten hiervan...

25
Jun
'15

Burgemeester positief over definitieve verruiming sluitingstijden horeca.

Op 1 januari 2015 is de gemeente gestart met een proef om de sluitingstijden van diverse horecagelegenheden te verruimen. Café Van der GeestFeest van Harry, Café Madero, Café Enjoy en Café ’t Puntje mogen sindsdien op vrijdag, zaterdag en op collectieve feestdagen...

16
Jun
'15

Resultaten 2e enquête uitgaansoverlast centrum Noordwijkerhout.

Op 1 januari 2015 is de gemeente gestart met een proef om de sluitingstijden van diverse horecagelegenheden te verruimen. Café Van der GeestFeest van Harry, Bar-Café Madero, Café Enjoy en het Café Bar ’t puntje mogen nu op vrijdag, zaterdag en op collectieve...

14
Apr
'15

Enquête over communicatie met de gemeente.

De gemeente Noordwijkerhout wil de communicatie met iedereen die in de gemeente woont en werkt verbeteren. In de komende periode willen we bijvoorbeeld projecten doen en beleid maken in samenspraak met u. We gaan dus voor meer burgerparticipatie (beleid en projecten...

05
Mar
'15

Burgemeester en politie tevreden over proef sluitingstijden tijdens het carnaval.

Op 1 januari 2015 is de gemeente gestart met een proef om de sluitingstijden van diverse horecagelegenheden te verruimen. Café Van der GeestFeest van Harry, Bar-Café Madero, Café Enjoy en Café Bar ’t Puntje mogen sindsdien op vrijdag, zaterdag en op collectieve feestdagen...

09
Feb
'15

Resultaten enquête uitgaansoverlast centrum Noordwijkerhout.

Op 1 januari 2015 is de gemeente gestart met een proef om de sluitingstijden van diverse horecagelegenheden te verruimen. Café Van der GeestFeest van Harry, Bar-Café Madero, Café Enjoy en Café Bar ’t Puntje mogen nu op vrijdag, zaterdag en op collectieve feestdagen...

08
Aug
'14

Enquête sportaanbieders in Noordwijkerhout.

De Beweegcoaches van Noordwijkerhout in Beweging hebben een enquête uitgezet onder zoveel mogelijk sportaanbieders in Noordwijkerhout. Mocht u als sportaanbieder onverhoopt dit niet ontvangen hebben kunt u gebruik maken van deze publicatie: Enquête sportaanbieders/verenigingen...

02
Feb
'14

Pausenquête: ruim 1600 reacties vanuit de Bollenstreek.

“Schep meer ruimte in de kerk voor een bijdetijdse beleving van liefde en seksualiteit. Heb respect voor het anders zijn van anderen. Weiger nooit de communie. Ga verantwoord om met elkaar en met de Kerk en haar leer over liefde, trouw en seksualiteit. Hef het verbod op....

20
Dec
'13

Kerkgangers krijgen met kerstmis paus-enquête uitgereikt.

Tijdens de kerstdagen worden de vragen van de paus-enquête uitgereikt aan alle kerkgangers in de parochie Sint Maarten in de Bollenstreek waar ook Noordwijkerhout onder valt. Paus Franciscus heeft besloten om wereldwijd de mening te peilen over allerlei vragen rond familie...