Datum: 28-09-2023 - 00:39
20
jan
'16

Omwonenden maken bezwaar tegen plannen tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten Schippersvaartweg.

In de commissievergadering van Ruimte en Wonen op 2 december gaf wethouder Knapp bij de mededelingen aan dat de gemeente bezig is, in het kader van de handhaving, om uitvoering te geven aan de ontruiming van het motel op vakantiepark Sollasi. De gemeente is daarom...

voornemens om medewerking te verlenen aan een tijdelijke vergunning, om het terrein van de voormalige afvalwaterzuivering aan de Schippersvaartweg in te gaan richten als huisvesting van arbeidsmigranten van en door een Noordwijkerhouts uitzendbureau.

De onderhandelingen daarover met de eigenaar Hoogheemraadschap zijn nagenoeg afgerond, aldus de wethouder. Het gebouw wat mogelijk geplaatst gaat worden is mobiel verplaatsbaar en is hiervoor tijdelijk in gebruik geweest bij een zorginstelling. Het aantal arbeidsmigranten wat er zou komen te wonen zou maximaal 144 personen betreffen.

Het zou om een vergunning gaan van maximaal 5 jaar totdat er een officiële huisvesting voor de arbeidsmigranten mogelijk is, hiervoor zijn al eerder plannen gemaakt voor een bewoning aan de Molenweg maar dat is nog niet tot stand gekomen. Zodra de onderhandelingen zijn afgerond wordt het plan gepresenteerd aan de gemeenteraad.

Update 20-1-2016:
Bezwaarbrief aan de gemeente van omwonenden terrein Hoogheemraadschap Schippersvaartweg.
In de bezwaarbrief stellen de omwonenden en de meeste bedrijven (die binnen een straal van 500 meter gevestigd zijn), dat de gang van zaken en de manier waarop door de gemeente Noordwijkerhout is gecommuniceerd ontluisterend en verbijsterend. Dit alles bij het naar buiten brengen van de plannen, zonder dat zij daar vooraf in gekend zijn.

De omwonenden/bedrijven hebben middels een bezwaarbrief flink wat bezwaren en vragen gesteld over de volgens hen al vergevorderde plannen, om op de locatie van het voormalige waterzuiveringsterrein een tijdelijk huisvestingscomplex voor arbeidsmigranten te realiseren.

Ondertussen heeft er al een gesprek plaatsgevonden tussen een delegatie van omwonenden/bedrijven en wethouder Knapp, de wethouder gaf hierbij aan dat er nog een inspraakavond komt en er ook nog een bezwaarprocedure volgt.

Wethouder Knapp gaf destijds in de commissievergadering al aan dat zodra de onderhandelingen zijn afgerond, het plan gepresenteerd zal worden aan de gemeenteraad. De kans is wel groot dat er vanavond (20 januari) over dit onderwerp al vragen gesteld gaan worden in de commissie Ruimte en Wonen.

Foto BON