Datum: 17-09-2021 - 09:16
11
jan
'16

Raamwerk verwelkomt 500ste vrijwilliger.

Bij het opmaken van de adressenlijst voor het jaarlijkse feest rondom het uitreiken van het Kerstpakket stopte de teller op 502 vrijwilligers. Dat zijn gewoon heel veel mensen! Zij zetten zich in om de mensen die ondersteuning en zorg ontvangen van Raamwerk een leuke dag...

te bezorgen samen met de professionals.

Brede inzet
De vrijwilligers van Raamwerk kom je overal tegen ze zijn actief op het gebied van vrijetijdsbesteding met elkaar als groep bij bijvoorbeeld rolstoeldansen in het Zeehos te Katwijk, of als maatje op stap naar de bioscoop of bowlen met een kleine club in Noordwijk. De meeste vrijwilligers zijn te vinden op de zorgboerderij Hafakker in Noordwijkerhout en in de chauffeurspoule.

Meer dan 75 personen per jaar.
Een veel gehoorde opmerking is dat vrijwilligers moeilijk te vinden zijn, en dat is ook zo, al heeft Raamwerk een methode die erg aanslaat. Het aantal vrijwilligers die jaarlijks binnenlopen ligt meestal boven de 75 personen. Dit is geen vast gegeven want hiervan gaan er ook in de loop van het jaar weer weg, meestal vanwege leeftijd maar ook doordat men een baan vindt.

Hobby delen.
Bij Raamwerk zoeken we naar de mogelijkheid om de hobby te delen zo kan iedereen die zorg ontvangt een vrijetijdskaart invullen waarin o.a. omschreven staat wat de hobby is. Hierop wordt een vrijwilliger geworven en ontstaat een langdurige relatie waarbij men met elkaar iets onderneemt en ook te vertellen heeft aan elkaar.

De 500ste vrijwilliger.

Het is zo’n vijftien jaar geleden dat Michel van Tongeren de afdeling vrije tijd en vrijwilligers opzette bij de toenmalige stichting Bollenstreek. Het vrijwilligersbestand bestond uit een doosje met drie vellen met adresstickers ongeveer dus ongeveer 50 personen.

Door steeds uit te gaan van de vraag van de persoon die vrijetijdsbesteding wil is er een grote groep aan enthousiaste vrijwilligers ontstaan. In het afgelopen jaar is door het verloop van in en uitgaande vrijwilligers het aantal van 500 personen regelmatig gepasseerd.

Na het opmaken van de adressenlijsten voor het jaarlijkse feest bij het uitdelen van de kerstpakketten kunnen we met enige zekerheid zeggen dat we op dit moment definitief dit aantal mogen aannemen en dus alle reden voor een feestje.

Mevrouw Carola Looijestein kreeg, aan het begin van een vrijwilligersvergadering, uit handen van Michel van Tongeren (coördinator vrijetijdsbesteding en vrijwilligers) een mooie bos bloemen en werd verwelkomd als 500ste vrijwilliger van het Raamwerk.

Sociaal betrokken.
Ondanks de grote club aan enthousiaste vrijwilligers blijft de vraag bestaan, er zijn nog zeker 100 vragen voor vrijetijdsbesteding. Op de website http://www.hetraamwerk.nl kunt u lezen wat deze zijn. Ook voor mensen in een uitkeringsomstandigheid biedt Raamwerk u gepast vrijwilligerswerk waarbij u en de mensen waar we voor zorgen een goede tijd hebben.

Contact.
Heeft u interesse, neem dan contact op met: Michel v.Tongeren 06-12517218 of  Ben Schenk 06-43472957.

Foto's BON