Datum: 03-07-2020 - 19:04
11
jan
'16

Gedenkboek ‘100 jaar Guldemond Noordwijkerhout’.

Op 31 december 1915 deed de Hoge Raad der Nederlanden (onze hoogste rechter) een zeer belangrijke uitspraak in het geschil tussen de bloemist Guldemond en de gemeente Noordwijkerhout. Guldemond was het indertijd niet eens met de gemeente omdat deze zonder zijn...

toestemming de sloot zou hebben gedempt ten behoeve van het pad. De gemeente vond dat de burgerlijke rechter hier geen oordeel over mocht geven omdat het een zaak van algemeen belang was. De Hoge Raad zag dat echter anders.

Deze uitspraak is binnen het Nederlandse recht uitgegroeid tot een echte klassieker en alle studenten aan de rechtenfaculteiten moeten de uitspraak kennen. Heel veel juristen zullen bij de plaats Noordwijkerhout direct aan de uitspraak denken.

Het feit dat het een eeuw geleden was dat de roemruchte uitspraak werd gedaan, was voor de Hoge Raad en veel wetenschappers aanleiding om de uitspraak te herdenken. Dit is gedaan in de vorm van een boek.

Ook NoVaTo heeft daar een kleine bijdrage aan geleverd. Het boek is op 27 december gepresenteerd en NoVaTo heeft een exemplaar toegestuurd gekregen, waar men heel blij mee is.

Foto PR