Datum: 28-11-2022 - 16:04
05
jan
'16

Nieuwjaarstoespraak van burgemeester Goedhart: '1-2-3 Bollenstreek'.

Burgemeester Gerrit Goedhart heeft tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst op 4 januari van de gemeente Noordwijkerhout zijn traditionele nieuwjaarstoespraak uitgesproken. Daarbij ging hij o.a. in op het gebruik van de door de Rijksoverheid aanbevolen technieken om met de burger...

te communiceren het rustige verloop van de jaarwisseling in de gemeente, de samenwerking in de regio, de crisisnoodopvang van vluchtelingen in Noordwijkerhout en de decentralisatie van de zorg. U kunt de toespraak hieronder lezen.

Nieuw logo

Burgemeester Gerrit Goedhart en wethouder Bert Gotink onthulden samen het nieuwe logo van de gemeente Noordwijkerhout. Het beeldmerk symboliseert de mooie, kleurrijke bollenvelden. In het nieuwe logo zijn de in 2011 vastgestelde huisstijlkleuren gebruikt. Hierdoor krijgen de communicatiemiddelen een frisse en moderne uitstraling. De komende maand zullen alle communicatiedragers worden vervangen. Het oude logo dateerde uit 2000.

 

Nieuwjaarstoespraak 2016

Dames en heren,

Hartelijk welkom op deze nieuwjaarsreceptie van uw gemeentebestuur. Wij wensen u allen een voorspoedig 2016 toe en zullen onze best doen om daar naar vermogen aan bij te dragen.

Daarbij gebruiken we alle technieken waarmee de Rijksoverheid verwacht dat de gemeenten beter communiceren met en beter dienst verlenen aan hun burgers.

- Zo hebben wij tegenwoordig ook een 14 nummer waardoor u met ons kunt bellen zonder eerst het nummer op te hoeven zoeken. U belt 140252 en hoeft alleen maar tegen een automaat te zeggen welk van de talloze gemeenten die 0252 als netnummer hebben u wilt spreken. We hebben het oude nummer er toch nog maar naast gehouden. 

- Zo heb ik in december een bouwvergunning bij de gemeente aangevraagd via de website van de gemeente. Na een paar dagen kreeg ik het automatische bericht van een centraal loket, dat wordt nagegaan of ik mij tot de juiste overheidsinstantie heb gericht. Wat verbeeldt zo’n centraal loket zich wel?

- Een soortgelijke ervaring had ik overigens op de vroege nieuwjaarsmorgen. Ik werd gepiept door de meldkamer in verband met een brand in De Zilk. Toen ik de meldkamer belde, in Den Haag, vroeg de telefoniste in welk deel van de regio zij De Zilk moest zoeken. Toen ik Bollenstreek riep, kwam het wel goed, maar de vervreemding ligt voortdurend op de loer.

Ook al zijn wij als kleine gemeente dan nog zelfstandig, we moeten steeds meer werken als deel van één overheid, en dat is een groot en onpersoonlijk concern. De uitdaging voor gemeenten nu en in de toekomst is twee dingen te combineren: enerzijds steeds meer deel uitmaken van de landelijke systemen die ons worden opgelegd, met de onpersoonlijke benadering en de afstand die daar bij horen, en anderzijds persoonlijk aanspreekbaar blijven en individueel dienstverlenen.

De brand in De Zilk viel mee. Er is een heg beschadigd en een jongeman die geblust heeft, heeft te veel rook ingeademd. Hij heeft daardoor met gevaar voor eigen leven de heg gered. Maar hij is inmiddels weer op adem. Verder is de jaarwisseling rustig verlopen.

In de aanloop naar de jaarwisseling is het ook een stuk rustiger geweest met vuurwerk. Veel  minder knallen in november en december. Een goede ontwikkeling. We hadden dit jaar ook minder schade dan voorafgaande jaren. Een paar verkeersborden en een brandplek op het asfalt op de Viaductweg, hoek Dorpsstraat. Jammer, maar ja. Nu moeten we alleen nog van die veel te harde knallen van het illegale vuurwerk af. Knallen die eigenlijk explosies zijn, gevaarlijk en volstrekt onaanvaardbaar in de publieke ruimte. We moeten daar echt van af, daar ligt een taak voor justitie.

Wij beginnen dit jaar met 16.136 inwoners. Noordwijkerhout groeit langzaam maar zeker en het vooruitzicht is dat dat zo zal blijven. De wijk Mossenest nadert zijn voltooiing en de nieuwbouw op de Zoutopslag in De Zilk en die op de Bavo in Noordwijkerhout komen dit jaar verder in beeld, naast de kleinere projecten die nu al gebouwd worden. Op infrastructureel gebied gaan we door met de planvorming voor de weg langs sportpark de Boekhorst naar de Bavo en met de Duinpolderweg. Ik betreur het dat de coalitiepartijen in Hillegom hun wethouder verkeer, ook de portefeuillehouder verkeer van Holland Rijnland, op dat dossier zonder pardon hebben weggestuurd. Daar hadden ze wel even overleg over mogen plegen. Het versterkt onze positie in de onderhandelingen met de beide provincies die over die weg gaan niet.

De provincie Zuid-Holland ziet toe op ons bestuurlijk reilen en zeilen. Provinciale Staten hebben geen hoge dunk van het samenwerkingsvermogen in de Bollenstreek. Gedeputeerde Staten toetsen daarom of wij in staat zijn onze eigen strategische doelstellingen, zoals neergelegd in de 36 Valentijnsafspraken, te realiseren. De economische agenda, die in het komende halfjaar vaste vorm moet krijgen, is daarbij een belangrijk ijkpunt.

Dit is te meer van belang, omdat vorig jaar in Holland Rijnland is besloten het zwaartepunt te verleggen naar de clusters. De Leidse regio, met Leiden als trekker en de Rijnstreek met de nieuwe 100.000+ gemeente Alphen aan de Rijn, maken daarin vorderingen, maar wij moeten het als Bollenstreek nog laten zien.  Een belangrijke opdracht dus voor het nieuwe jaar. Katwijk kiest uitdrukkelijk niet voor de rol van trekker in de Duin- en Bollenstreek, de ambtelijke fusie tussen Hillegom, Lisse en Teylingen zal dat op korte termijn ook niet doen, dus we moeten het echt met z’n allen doen, onder het motto 1,2,3 Bollenstreek.  

Die twee, dat zijn wij met Noordwijk. Wij vinden elkaar in het feit dat wij noch bij de 1, Katwijk, noch bij de 3, Hillegom, Lisse en Teylingen horen. Zonder enig verband aan te gaan en zonder onze bindingsangst geweld aan te hoeven doen, trekken we steeds meer samen op, omdat we in dezelfde positie zitten. Noordwijkerhout is nog kleiner dan Noordwijk en ook iets praktischer, dus we aarzelen niet om waar het nodig en profijtelijk is bij Noordwijk aan te kloppen voor krachtenbundeling. Dat doen we op het gebied van automatisering en informatisering, welzijn en zorg in verband met de decentralisaties en de voorbereiding van de omgevingswet, die in 2018 ingaat. We zijn er heel tevreden over zoals dat tot nu toe gaat. Het samenzijn als alleenstaanden biedt wat ons betreft perspectief voor de toekomst.

Wij kijken met Noordwijk terug op een geslaagde crisisnoodopvang voor vluchtelingen in congrescentrum NH Leeuwenhorst. Het was een beetje onverwacht dat we alsnog aan de beurt kwamen, maar de opvang is zonder enig incident verlopen. Dat is mede te danken aan onze onvolprezen ISD  Bollenstreek en aan een groep van Noordwijkerhoutse vluchtelingenvrouwen “Couscous en Appelmoes”, die tolkendiensten hebben verricht en gastvrouw zijn geweest, maar ook aan de scouting die sporten heeft georganiseerd en individuele mensen die schoenen en speelgoed hebben gebracht.

Er zijn nu in Nederland nog 800 vluchtelingen die in negen crisisnoodopvanglocaties zijn ondergebracht. Wij hopen dat die mensen snel in meer permanente opvang kunnen worden ondergebracht. Ik weet nog wel een paar kazernes in het land die het Rijk zou kunnen inzetten om aan die rijkstaak te voldoen. Wij gaan ons richten op de integratie van de vluchtelingengezinnen die een verblijfsstatus hebben gekregen en aan Noordwijkerhout zijn toegewezen. Niet in de oude Munnekeweij, maar in een aantal sociale huurwoningen die anders verkocht zouden worden.

Nog een zorg: de decentralisatie van de zorg. Die is nog niet klaar, het afgelopen jaar was een overgangsjaar, dit jaar beginnen we aan de definitieve inrichting. Er is een aantal hoogleraren die op de decentralisatie nog wat napruttelen. De decentralisatie van de zorg naar gemeenten zou niet samengaan met het gelijke recht op zorg van alle inwoners in Nederland. Een  zeer abstracte discussie, want wat is die gelijkheid in de praktijk?  Ieder probleem zal toch individueel opgelost moeten worden. En dat kunnen gemeenten beter en integraler dan landelijke systemen die langs elkaar heen werken en de kosten niet kunnen beheersen. Het lijkt mij beter om het over de vergelijkbaarheid van zorg te hebben. Waarom doet de ene gemeente het zus en de andere zo? Dan kunnen we van elkaar leren en de zorg verbeteren.

In Noordwijkerhout hebben we er tot nu toe geen onoverkomelijke problemen mee gehad. Ik zie de toekomst van 2016 dan ook niet zorgelijk, maar vol vertrouwen tegemoet.

Gerrit Goedhart, burgemeester.


Foto's redactie BON