Datum: 12-08-2022 - 17:11
03
jan
'16

Onderscheidingen en cijfers 2015 op de nieuwjaarsreceptie vrijwillige brandweerkorps Noordwijkerhout. (foto's)

Zaterdagavond was het een drukte van belang in de brandweerkazerne van Noordwijkerhout. Geen uitruk dit keer maar zoals het de laatste jaren gebruikelijk is, werd er de nieuwjaarsreceptie gehouden. Bij de start van het nieuwe jaar werd door mevrouw Claudia Prins, clustercommandant...

sector incidentenbestrijding van Hollands Midden, teruggekeken naar de activiteiten van 2015. Ook maakte ze haar wens kenbaar. “Alles graag goedkoper maar toch beter”. Daar had ze een leuke formule voor bedacht die resulteerde in het woord ANDERS.

Voorbeelden: het verbeteren van de digitale bereikbaarheidskaart, het terugdringen van alle dikke mappen met geplastificeerde werk en gebruiksvoorschriften, het optimaliseren van de leerwerkplek begeleider, het verbeteren van de digitale leeromgeving en nog meer aandacht voor de vakbekwaamheid.

Facilitair moeten een aantal zaken weer teruggevoerd worden naar de kazernes, waar ze in het verleden immers vandaan gehaald zijn. Dit moet dan met behulp van een gebiedsgebonden beheerder. Een beter risicogericht denken met een juistere afstemming op het verzorgingsgebied is ook een speerpunt van Hollands Midden.

Natuurlijk werd door haar teruggekeken naar de meest opvallende zaken van het afgelopen jaar maar gaf ze het woord aan Peter van den Burg, ploegchef kazerne Noordwijkerhout, voor de verdere toelichting daarop.

Enkele cijfers:
32 x kleine brand, 1x middelbrand, 2 x grote brand, 1x zeer grote brand, 43 x hulpverlening, 50x O.M.S. (automatische melding) en 1x First Responder, de nieuwe inzetbaarheid bij ernstige levensbedreigende situaties.

De zeer grote brand aan de Kraaierslaan en de grote bedrijfbranden bij Meeuwenoord afvalverwerking waren de uitschieters. Ook de zomerstorm in juli bracht heel veel werk met een nasleep van dagen met zich mee.

Na dit alles werd aandacht besteed aan de bevorderingen en huldigingen. Als eerste werd Arjan Duivenvoorden in het zonnetje gezet. Na een intensieve opleiding van 2 jaar werd Arjan bevorderd tot brandmeester. Een forse prestatie.

Ook was Arjan alweer 12 ½ jaar lid van het korps, terwijl Willem Heemskerk en Edwin Plug de vrijwilligers medaille Openbare Orde en Veiligheid kregen omdat zij 15 jaar lid van Korps Noordwijkerhout waren.

Afscheid werd genomen van Thea Commandeur en Paul Schuddeboom, welke laatste tevens 12½ jaar lidmaatschap kon afronden. Gelukkig is er ook nieuwe aanvulling van het korps. Stephan Bekooij, Frank Rotteveel en Arjan van Schie (niet aanwezig) werden van harte verwelkomd.

Gezamenlijk werd tenslotte het glas geheven en bracht men een toost uit op een veilig en succesvol 2016. De avond werd hierna informeel en uitermate gezellig voortgezet.

Foto's Cleem van Gool.