Datum: 30-06-2022 - 07:15
29
dec
'15

Gemeente zoekt eigenaren van 3 vaartuigen. (foto's)

De gemeentelijke opsporingsambtenaren zijn op zoek naar de eigenaren van onderstaande vaartuigen. Bij een recente schouw langs en van waterwegen aan de Leidsevaart in de gemeente Noordwijkerhout zijn deze vaartuigen aangetroffen. Indien de eigenaren van de vaartuigen...

zich niet voor 31 maart 2016 melden bij de afdeling Handhaving van de gemeente Noordwijkerhout, dan worden deze vaartuigen door de gemeente Noordwijkerhout vernietigd middels bestuursdwang. De afdeling handhaving is bereikbaar via 0252 343 729.

Verwijderde objecten worden conform de Awb gedurende 13 weken opgeslagen in een gemeentelijk depot. Gedurende deze periode kan de eigenaar het vaartuig ophalen tegen betaling van bergings- en stallingskosten. Wanneer de eigenaar zich tijdens deze periode nog niet heeft gemeld, dan wordt het betreffende object vernietigd.

Foto's PR.