Datum: 25-06-2021 - 15:23
23
dec
'15

Pesthuis 'onder zeil gegaan'. (update foto's)

De gemeente Noordwijkerhout werkt met de grondeigenaren van het Bavo-terrein samen, om te komen tot een invulling van het voormalige zorgterrein. Het Bavo-terrein wordt ontwikkeld tot een woningbouwlocatie, waarop de komende jaren rond de 700 woningen gebouwd...

moeten gaan worden. In de door de gemeenteraad vastgestelde structuurvisie (2010) staat dat er bepaalde elementen zoals het hoofdgebouw, de kapel, de Engelse tuin, de begraafplaats, het Pesthuis en het voormalige kindertehuis aan ’t Hoogtlaan behouden dienen te worden. Voorts keert ook de Dierenhoeve terug in het plangebied in de nabijheid van de Engelse tuin.

In het kader van de anterieure overeenkomst is de gemeente met de eigenaren van het Bavo-terrein overeengekomen dat uiterlijk 31 december 2015 (onlangs ondertekend, klik hier) de gemeente het Pesthuis en de grond daar omheen (1300 m2) ten behoeve van maatschappelijke bestemming koopt voor een bedrag van € 250.000,- kosten koper, waarvan € 10.000,- voor de opstal en € 240.000,- voor de grond rondom het Pesthuis.

De kosten inclusief kosten koper bedragen circa € 270.250. Hiervan moet een bedrag ad € 259.500 ten behoeve van de aankoop van de grond gedekt gaan worden door een bijdrage uit de reserve grondexploitatie van de gemeente. Het bedrag van € 10.750,- voor de aankoop van het Pesthuis wordt in 40 jaar afgeschreven schrijft het college in een voorstel.

Commissievergadering Ruimte en Wonen aankoop Pesthuis en grond.
In commissievergadering van Ruimte en Wonen van 2 december werd het voorstel van het college besproken. In eerste instantie waren bij de verschillende partijen grote zorgen over de flinke financiële risico's bij deze aankoop en zeker omdat er nog geen concrete plannen met het Pesthuis of de grond zijn. Tevens was men bang dat de gemeente straks nog meer geld in een mogelijk plan moet gaan stoppen om iets te ontwikkelen.

Wethouder De Jong gaf in een antwoord daarop aan dat hij het volste vertrouwen heeft in de gesprekspartners zoals de Dierenhoeve en de Keiebijters om straks tot een goed en gedegen plan met hen te komen waarbij de gemeente geen grote financiële risico's zal gaan lopen. Duidelijk is in ieder geval dat er voorlopig geen activiteiten in het Pesthuis plaats zullen vinden in het kader van de WMO, omdat op dat gebied voor de gemeente nog heel veel financieel onduidelijk is.

De wethouder kan met de zekerheid van de aankoop van de grond verder gaan onderhandelen met de bovengenoemde verenigingen en hoopt binnenkort met voorstellen naar de gemeenteraad te komen. Mocht er uiteindelijk toch geen enkel plan haalbaar zijn dan kan de gemeente de grond in overleg met de huidige eigenaren alsnog gaan verkopen als bouwgrond voor huizen en daarmee is het financiële risico voor de gemeente afgedekt.

Met dit antwoord van de wethouder en de toezegging dat er in de toekomst geen grote investeringen voor de gemeente te wachten staan, gingen alle fracties akkoord met de aankoop van de grond. De wethouder verwacht dat de anterieure overeenkomst met de grondeigenaren (de zorginstellingen Parnassia en Rivierduinen) nog voor het eind van het jaar zal plaatsvinden en dan is er een grote stap gezet om het Bavo-terrein de komende jaren te gaan ontwikkelen.

Update 22-12-2015 Pesthuis waterdicht.
Na de ondertekening van de overeenkomst voor de herontwikkeling van het Bavo-terrein van vorige week, maakt de gemeente (als nieuwe eigenaar van het Pesthuis) gelijk werk van het waterdicht maken van het gebouw. In al die jaren is er geen meer onderhoud gepleegd en zitten er een aantal gaten in het dak waar het water vrij spel heeft. Om het Pesthuis voor nog verdere achteruitgang te behouden, wordt het in ieder geval nu waterdicht gemaakt.

Er is opdracht aan een bedrijf gegeven om het werk uit te voeren, vandaag worden rondom het gebouw alle bosschages weggehaald en zal er daarna een hoogwerker aan te pas komen om voorlopig een zeil over het dak heen te plaatsen.

De komende tijd is de gemeente nog volop in gesprek met de Dierenhoeve en de Keiebijters om tot een goed plan te komen, waarbij beide verenigingen in onder andere het Pesthuis een nieuw onderkomen kunnen vinden.

Update 23-12-2015 foto's BON 'Het Pesthuis onder zeil gegaan'.