Datum: 22-09-2020 - 12:18
20
dec
'15

Kerstviering met de Zonnebloem. (foto's)

Vrijdag ochtend 19 december. Terwijl vrijwilligers van de Zonnebloem gasten van huis halen zijn andere vrijwilligers bezig met het in kerstsfeer brengen van de grote zaal van het Victorhuis. Broodjes en krentenbollen worden gesmeerd, de gebakjes klaargezet en de kerststerren...

gehaald voor de ruim 100 gasten en vrijwilligers van de Zonnebloem. Met sierlijk gedekte tafels werden de gasten meteen in de kerststemming gebracht. En met de koffie met gebak kwam de sfeer er meteen in. Door voorzitter Henk de Kleer werden allen van harte welkom geheten. Een voorrecht om zo met elkaar kerst te kunnen vieren. Het kan zo heel anders zijn.

In de komende dagen worden in het congrescentrum vluchtelingen tijdelijk gehuisvest en weinig van kerst meemaken om vervolgens weer in bussen te worden geladen voor tijdelijk onderdak elders. De viering, met als voorgangers pastoor Goumans en dominee Van der Weiden, met daarin de bekende kerstliederen had een grote ingetogenheid. 

Advent is niet enkel de komst van de Heer verwachten, maar deze ook verhaasten door daden van liefde en gerechtigheid. In de verkondiging werd door pastoor Goumans de nadruk gelegd op de muren in de samenleving. Muren tussen volkeren, maar dichter bij huis muren tussen familieleden. Maar, muren kunnen ook  worden afgebroken. Het is nooit te laat een muur te slopen.

Na de dienst was het tijd voor een hapje en een drankje overgaand in een lunch met soep en broodjes. En alle tijd om met elkaar over de dagelijkse dingen te praten en te genieten van al het heerlijks dat door de vele vrijwilligers werd opgediend. Ondertussen kwamen leden van het koor Collegium Musicum binnen.

Het Collegium Musicum is een van de grootste en oudste studenten koor- en orkestverenigingen van Nederland. Het koor bestaat uit ruim 100 leden. 13 leden van dit koor zongen deze middag de mooiste kerstliederen. Meer kunt u vinden over dit koor op www.collegiummusicum.nl. Enthousiast werd meegezongen met de kerstliederen.

Het eerste optreden van het koor ging in feite te snel voorbij. Na de pauze, waarin de gasten van al het nodige lekkers werden voorzien, het vervolgoptreden van het koor. Ook nu was het genieten van de door prachtige stemmen gezongen kerstliederen, van harte meegezongen door de gasten.

Kortom het was wederom een kerstviering  waarvan vrijwilligers en gasten van de Zonnebloem bijzonder goede herinneringen aan over houden. In zijn dankwoord merkte Henk de Kleer op dat kerststerren in kassen worden gekweekt, maar wij hebben hier de echte kerststerren.

Onder luid applaus werd het koor uitgeleide gedaan. Een bijzonder woord van dank was er voor allen die deze dag tot een plezierig en feestelijk samenzijn hebben gemaakt.

Foto's PR