Datum: 12-07-2020 - 10:29
18
dec
'15

Initiatiefvoorstel VVD voor kindergemeenteraad

De VVD wil basisscholieren structureel kennis laten maken met de Noordwijkerhoutse politiek. Wij hebben daarom afgelopen donderdag het project 'kindergemeenteraad' bij de raadsvergadering ingebracht. De VVD zou graag zien dat de gemeenteraad een kindergemeenteraadsvergadering...

gaat organiseren, met leerlingen van diverse groepen 8 uit onze gemeente. De kinderraadsleden besluiten in deze vergadering over een ‘echt’ voorstel, waar de gemeenteraad een budget voor beschikbaar stelt. De leerlingen kunnen zo zelf ervaren hoe besluiten over de eigen leefomgeving tot stand komen.

We stellen voor een werkgroep van raadsleden onder voorzitterschap van de griffier samen te stellen, de werkgroep kan de kindergemeenteraad dan verder uitwerken in overleg met de basisscholen uit onze gemeente.

Het idee is dat op de scholen de Kindergemeenteraad wordt voorbereid. De gemeenteraad ondersteunt dit met een gastles in de klas. Elke klas wordt tevens uitgenodigd voor een bezoek aan het gemeentehuis. Hierbij wordt een commissievergadering nagespeeld, zodat elke leerling een keer de kans krijgt aan de knoppen te zitten.

De kinderen die in de Kindergemeenteraad zitten, worden gekozen via verkiezingen van de klas na afloop van hun bezoek aan het gemeentehuis. Per klas zijn er drie of vier kinderraadsleden. Verder krijgt een leerling per klas de rol van wethouder. De burgemeester zit de vergadering voor. Hij zorgt voor een eerlijke verdeling van de beurten, stimuleren van het debat en houden van de orde.

De VVD heeft de ambitie om onder andere hiermee de belangstelling van inwoners voor en de betrokkenheid bij de lokale democratie te stimuleren en jongeren op deze manier actief te bereiken..

VVD Fractie Noordwijkerhout & De Zilk