Datum: 18-04-2021 - 02:39
18
dec
'15

Overeenkomst herontwikkeling Bavo-terrein ondertekend. (foto's)

De zorginstellingen Parnassia Groep en GGZ Rivierduinen ontwikkelen de komende jaren het Bavo-terrein tot een woongebied voor maximaal 664 woningen (exclusief terrein Meeuwenoord), waarvan 30% sociale woningen. Wethouder Henri de Jong, de heer Frits Verschoor...

van Parnassia Groep en de heer Erik Laarhoven van GGZ Rivierduinen ondertekenden op 17 december op het gemeentehuis een overeenkomst, waarin de afspraken voor de herontwikkeling van het Bavo-terrein zijn vastgelegd.

Afspraken
De partijen kwamen naast de bouw van maximaal 664 woningen overeen, dat er een nieuwe verbindingsweg tussen de Langevelderweg en de Herenweg komt om het terrein beter bereikbaar te maken en te ontsluiten. De Engelse tuin wordt gerenoveerd en gaat deel uitmaken van de openbare ruimte. De Dierenhoeve verhuist naar de Engelse tuin en de gemeente koopt het Pesthuis van Parnassia Groep.

Vervolg
De gemeente stelt begin 2016 een spelregelkaart en een beeldkwaliteitsplan op. Vervolgens stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan vast. Hierbij zullen belanghebbenden worden betrokken. De eerste woningen komen in 2017 te koop of te huur.

Samenwerkingsverband

De zorginstellingen Parnassia Groep en GGZ Rivierduinen verwachten in 2016 een samenwerkingsverband aan te gaan met één of meerdere partners om de nieuwe woonwijk te ontwikkelen. De opbrengsten uit de verkoop van grond investeren zij opnieuw voor de zorg aan cliënten met psychische problemen.

100 jaar psychiatrie

Het Bavo-terrein heeft de afgelopen 100 jaar dienst gedaan als psychiatrische instelling. In 1914 begon de congregatie Broeders van Liefde de opvang en behandeling van psychiatrische patiënten in Noordwijkerhout. In de bloeitijd van het ‘gesticht’ verbleven er honderden patiënten.

‘De Bavo’ was als werkgever voor verplegend personeel en opdrachtgever voor plaatselijke ondernemers een belangrijke economische factor in het dorp. Na de verhuizing van Bavo Europoort naar Rotterdam aan het eind van de jaren 1990 zijn grote delen van het terrein in onbruik geraakt. In 2014 sloot GGZ Rivierduinen kliniek ‘Langehorst’ (zie het gebouw rechts op de luchtfoto, is ondertussen gesloopt). Nu verblijven er nog 90 cliënten in beschermde woonvormen.

Foto BON