Datum: 26-10-2021 - 22:29
07
dec
'15

Jos van den Burg en Scouting Bosgeest ‘Vrijwilligers van het jaar 2015’. (foto's)

Als blijk van waardering voor het vele werk dat vrijwilligers in onze gemeente verrichten, organiseerde de gemeente Noordwijkerhout op maandagavond 7 december een vrijwilligersavond in de hal van het gemeentehuis. Dit jaar stond de vrijwilligersavond...

in het teken staan van ‘Binden en Verbinden’. Het is belangrijk om elkaar goed te kennen, om te weten wat men voor elkaar kan betekenen als het gaat om inzet van vrijwilligers, uitwisselen van materialen, aanwezige competenties, ervaringen en talenten of de mogelijkheden om met elkaar samen te werken. Op deze manier hoopt de gemeente een bijdrage te leveren aan het verbinden van vrijwilligersorganisaties en de kwaliteit van vrijwillige inzet te verhogen.

De inwoners van onze gemeente mochten ook dit jaar weer via het internet of via het WMO-loket zelf de 'Vrijwilligers van het jaar' voor 2015 kiezen. Een goede ontwikkeling, want het vrijwilligerswerk is immers dóór en vóór alle burgers. Er werd maar liefst 1098x digitaal en 49x aan het WMO-loket gestemd wat een record is en dat doet de uiteindelijke uitslag recht aan.

Wethouder Bert Gotink maakte op deze vrijwilligersavond bekend dat de meeste stemmen bij de groeperingen gegaan zijn naar Scouting Bosgeest en bij de individuelen Jos van den Burg van de Munnekeweij en daarom zijn zij gekozen tot 'Vrijwilligers van het jaar 2015'.

Genomineerden 'Vrijwilliger van het Jaar'.
In de categorie ‘individueel’ waren de volgende kandidaten genomineerd:
*Claudia van Nobelen-van der Voet – Chr. Muziekvereniging de Harpe Davids
*Truus Duivenvoorde-van der Poel – Noordwijkerhoutse Zwem- en Reddingsbrigade NZRB
*Jos van den Burg – Munnekeweij

Winnaar: Jos van den Burg – Munnekeweij
Jos is iedere dag aanwezig. Hij haalt cliënten thuis op, om op Munnekeweij koffie te komen drinken. Hij helpt met koffie inschenken, helpt bij de maaltijden. Hij haalt de cliënten vanaf hun appartement in Munnekeweij. Zet de kegelbaan klaar op dinsdagmiddag. Regelt dat de dames Koersbal hun spel kunnen spelen. Jos is vrijwilliger bij het zingen op maandagmiddag. Op donderdagavond assisteert hij bij de kerkdiensten in Munnekeweij. Koffieronden door het huis in de avonduren. Te veel om op te noemen. Jos heeft zich onmisbaar gemaakt sinds hij is gestart in 2012.

In de categorie ‘groep’ waren de volgende kandidaten genomineerd:
*Vrijwilligers Scouting Bosgeest
*Vrijwilligers Waterspeeltuin De Speelakker
*Vrijwilligers organisatie Avondvierdaagse

Winnaar: Vrijwilligers Scouting Bosgeest
Al jaren, in het recente verleden als Bostrenogroep en Bronsgeestgroep, geven tal van vrijwilligers leiding aan activiteiten aan kinderen en jongeren van 5-23 jaar. Zij doen dit met veel enthousiasme, energie en geduld. Ruim 50 jaar, maar recent dus 1 groep. (1957- heden) met diverse bezettingen. Het is niet eenvoudig om te fuseren met twee verschillende groepen. Van oudsher was de Bronsgeestgroep een meidengroep en de Bostrenogroep een jongensgroep. Nu de fusie een feit is kan men beter het eigen clubhuis beheren en er voor zorgen dat de groep gezamenlijk een financieel gezonde groep blijft.

De leiding van de Bevers, welpen, Esta's, Verkenners, explo's, padvindsters en alle betrokken vrijwilligers, zorgen voor een breed aanbod van activiteiten van de leden. De kinderen, maar zeker ook de jongeren worden actief gestimuleerd om leuk en betrokken met elkaar om te gaan. Samen op kamp, met de hele groep en weekend weg en tal van activiteiten op de vrijdagavond en zaterdagmiddag. Ze leren ook verantwoordelijkheid. Zo proberen ze zichzelf te onderhouden met het organiseren van een rommelmarkt op Koningsdag, geld te verdienen door bijvoorbeeld het corso te lopen en collecteren ze in Noordwijkerhout en de Zilk voor Jantje Beton, zodat ook andere kinderen voordeel hebben bij hun activiteiten. Alle activiteiten vragen voorbereiding, uitvoeringstijd en evaluatie.

Met elkaar de kar trekken en er voor elkaar zijn waar nodig, maakt deze groep vrijwilligers heel bijzonder. Dat is dan ook de voornaamste reden voor deze aanmelding. De scoutinggroep is door de betrokkenheid en inzet van de vrijwilligers een organisatie waar kinderen welkom zijn en al spelend en ontdekkend van en met elkaar leren en waar ze zichzelf mogen zijn.

Foto's BON