Datum: 05-08-2020 - 15:22
01
dec
'15

Informatiebijeenkomst over Duinpolderweg.

Op woensdag 9 december 2015 wordt vanaf 20.00 uur (einde ca. 21.45 uur)  een openbare informatiebijeenkomst van de commissie Ruimte en Wonen gehouden over de Duinpolderweg in de raadzaal van het gemeentehuis (ingang via bordes). De Duinpolderweg is de...

nieuwe autoverbinding tussen de N206 en N205/A4 in het noorden van de Bollenstreek.

Een besluit over de voorkeursvariant van de Duinpolderweg is vanwege een ingelaste ‘’Tussenstap’’ door de provincie Zuid-Holland van begin 2015 uitgesteld naar 2016. Er bestaat op dit moment nog een aantal alternatieven voor de Duinpolderweg. Door de tussenstap kunnen er alternatieven bijkomen of afvallen voor de milieueffectrapportage (MER) en wordt de probleemanalyse scherper geformuleerd.

De provincie Noord-Holland is trekker van dit project en de heer mr. H.A. (Bert) Grotenhuis, projectmanager Duinpolderweg, verkeer en vervoer, zal u deze avond informeren over de  actuele stand van zaken en over  het vervolgtraject. In deze bijeenkomst bestaat er geen mogelijkheid voor spreekrecht. Deze mogelijkheid wordt in een latere fase van het beleidsontwikkelingsproces geboden.

Kaartje onderzoeksgebied met de nieuwe 'Spoorvariant'.