Datum: 28-11-2022 - 15:46
25
nov
'15

Noordwijkerhout en Noordwijk vinden elkaar.

Nog niet zo lang geleden was het niet zo vanzelfsprekend dat Noordwijkerhout en Noordwijk gezamenlijk optrokken, maar tegenwoordig weten Noordwijkerhout en Noordwijk elkaar te vinden en gaan vanaf nu op verschillende terreinen op ambtelijk niveau intensiever samenwerken...

De gemeenten hebben elkaar gevonden op het terrein van onder andere automatisering, welzijn en ruimte. Eén en ander is het gevolg van de ambtenarenfusie waar Teylingen, Lisse en Hillegom mee bezig zijn en niet zoveel tijd meer hebben om met andere gemeenten om tafel te gaan zitten.

Mede om die reden hebben Noordwijkerhout en Noordwijk elkaar gevonden want een ambtenarenfusie zien beide gemeenten nog steeds niet zitten, maar willen liever zo veel mogelijk samenwerken waar dat mogelijk is.

De samenwerking moet het ambtenarenapparaat per dorp minder kwetsbaar maken en hoopt men natuurlijk ook dat er minder geld hoeft uitgegeven te worden.

De eerder gedane samenwerkingsafspraken (Valentijnsafspraken) met de 3 andere gemeenten in de Bollenstreek worden natuurlijk nog wel nagekomen.