Datum: 14-08-2020 - 19:20
24
nov
'15

Gemeenteraad zal keuzes moeten maken bij toekomstplannen sportpark, zwembad en De Schelft.

Het college van B & W maakte afgelopen maandag de resultaten bekend van het onderzoek over de toekomst van sportpark De Boekhorst en De Schelft. Dit was in opdracht van de gemeenteraad uitgevoerd en de raad zal in de komende commissie- en gemeenteraadsvergadering...

duidelijk keuzes moeten gaan maken, wat men in de nabije toekomst met het sportpark de Boekhorst, het zwembad en de sporthal van De Schelft voor ogen heeft. Wethouder Knapp gaf dit namens het college op dinsdagmiddag aan in het persoverleg, naar aanleiding van de komende commissievergaderingen van begin december. Al eerder was door de politiek aangegeven dat sportpark De Boekhorst nodig opgeknapt moet worden. Het eerste voorstel van het college om de toekomst van het zwembad en de Schelft (wellicht een verhuizing naar het sportpark) erin te betrekken, werd met toen gemengde gevoelens ontvangen.

Eerst moest volgens de gemeenteraad maar eens duidelijk worden wat de huidige kosten zijn en wat het in stand houden van het zwembad en De Schelft de gemeenschap gaat kosten. De sporthal van De Schelft wordt volgens onderzoek door verenigingen goed gebruikt en zou men er, behalve de Kaninefaaten, geen moeite mee hebben om te verhuizen naar het sportpark. De meeste verenigingen maken ook geen volledig gebruik van de sporthal en zou hij dus voor deze verenigingen ook wat kleiner kunnen zijn. Maar dit zou dan weer de Kaninefaaten en Oranjevereniging in de problemen brengen, zij benutten de sporthal een aantal keer volledig maar niet het hele jaar door.

Bij het onderzoek naar de haalbaarheid van het zwembad liggen de cijfers iets anders, hier moet ieder jaar flink wat geld bij om het zwembad open te houden. Uit het onderzoek blijk dat het zwembad in Noordwijkerhout 53.670 bezoekers per jaar trekt. Met bijna 16.000 inwoners betekent dit dat de gemiddelde Noordwijkerhouter 3.4 keer per jaar naar het zwembad gaat terwijl als je volgens wethouder Knapp kostenneutraal wil werken, de inwoners maar liefst 7 keer per jaar het zwembad moeten bezoeken. Het zwembad kan tot 2023 met minimale onderhoudskosten in bedrijf blijven maar daarna zal het gerenoveerd moeten worden en dat gaat de gemeenschap rond de 2 miljoen euro kosten. Nieuwbouw van het zwembad zou 6,5 miljoen euro gaan kosten.

Nu is de gemeente jaarlijks € 225.000,- per jaar kwijt om de exploitatie van de Schelft rond te krijgen. Daar bovenop komen de jaarlijkse onderhoudskosten en zal er in de toekomst weer flink geïnvesteerd moeten worden om het zwembad voor Noordwijkerhout te behouden. De vraag aan de politiek is nu of de hoge kosten die een zwembad met zich meebrengen opwegen tegen het magere gebruik door de Noordwijkerhouters van hun zwembad. Daar komt ook nog bij dat landelijk gezien het gebruik van het zwembaden afneemt en dat Noordwijkerhout er concurrentie heeft bijgekregen van twee nieuwe zwembaden in Noordwijk en Lisse. De komende vergaderingen zal blijken welke keuzes de gemeenteraad dan gaat maken.