Datum: 19-05-2022 - 05:18
14
nov
'15

St. Victorschool sluit 'de respectweek' af met een open podium. (foto's)

Afgelopen week was het op de St. Victorschool 'de respectweek', waarbij in alle klassen de hele week over dit thema werd gewerkt. Er werd gesproken met de kinderen over wat respect nu eigenlijk is, wat vinden zij dat het is. Er werd ook gesproken en gewerkt over respect voor...

jezelf, respect voor een ander en voor je omgeving. Onderwerpen die aan de orde kwamen waren: positief denken, dankbaar zijn, ruzie oplossen, eerlijk zijn, andere culturen, de buurt, milieu en nog veel meer.

De week werd afgesloten met een open podium, waarbij er door elke groep iets werd gedaan over het thema 'respect'. Bijvoorbeeld met een toneelstukje, rap, filmpje, dans gedicht, etc. Ook de ouders werden bij de week betrokken met een ouderavond waarbij een gastspreker een presentatie hield en er ook opdrachten werden gegeven.

Tijdens de workshop konden ouders en leraren met elkaar in gesprek gaan over de aanpak van de school en thuis. In hoeverre liggen deze in elkaars verlengde? De twee pijlers van de ouderavond waren: taal/woorden en opvoeding. De verbindende vraag was: 'Hoe brengen wij onze kinderen respect en goede taal bij?'

Scholen investeren veel  energie in het pedagogisch klimaat. Er wordt gewerkt aan veiligheid, respect, goede omgangsvormen, etc. Veel scholen gebruiken een methode voor sociale vaardigheden en weerbaarheid van kinderen. Opvoeding is een zaak van thuis, maar ook van de school. Na deze week zal het thema niet vergeten worden, het is een rode draad die elke dag, ieder uur, iedere minuut aanwezig zal zijn.

78 Foto's open podium BON