Datum: 12-07-2020 - 11:46
13
nov
'15

Geen huisvesting van statushouders in voormalig verzorgingshuis Munnekeweij.

De afgelopen weken heeft de gemeente Noordwijkerhout onderzocht of voormalig verzorgingshuis Munnekeweij verbouwd kon worden voor de huisvesting van statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning). Onderzoek heeft uitgewezen dat huisvesting hier...

financieel niet haalbaar is. Inmiddels zijn alternatieven verkend. Het college heeft gisteravond tijdens de raadsvergadering hierover een verklaring voorgelezen, klik hier voor de brief aan de gemeenteraad.

Vier woningen beschikbaar voor gezinnen
Elke gemeente in Nederland krijgt jaarlijks een taakstelling voor het huisvesten van statushouders. Dat gebeurt naar rato van het aantal inwoners. Voor 2015 heeft de gemeente een taakstelling van 35 statushouders. Deze is op dit moment bijna behaald. Voor de eerste helft van 2016 heeft de gemeente een voorlopige taakstelling van 19 statushouders. De gemeenteraad heeft het college verzocht om deze taakstelling versneld in te vullen.

In overleg met Antonius van Padua is een oplossing gevonden. Vier woningen die in de verkoop waren en al aan de voorraad sociale huurwoningen waren onttrokken, worden teruggehaald voor verhuur en beschikbaar gesteld voor dit doel. Dit zijn woningen die geschikt zijn voor gezinnen. Met vier woningen en daarin meerdere gezinsleden verwacht de gemeente de taakstelling van de eerste helft van 2016 te behalen.

Voorraad sociale huurwoningen vergroten
Om de druk op de voorraad sociale huurwoningen, ook voor onze eigen inwoners, te verminderen, is het noodzakelijk dat het aantal sociale huurwoningen snel wordt uitgebreid. Om hieraan te voldoen, worden op dit moment verschillende scenario’s nader bekeken.

Goede integratie
De gemeente ondersteunt de statushouders bij de integratie binnen de Nederlandse en Noordwijkerhoutse samenleving. Bij die integratie speelt Stichting VluchtelingenWerk een grote rol. Na de bijeenkomst die op 15 oktober werd gehouden in de hal van het gemeentehuis hebben tot nu toe 17 vrijwilligers zich gemeld die zich langdurig willen verbinden aan VluchtelingenWerk. Deze vrijwilligers worden intern bij VluchtelingenWerk opgeleid, zodat voldoende menskracht aanwezig is om de nieuwe statushouders op te vangen.

Constructieve bijdrage

De gemeente verwacht een constructieve bijdrage te leveren aan de landelijke uitdaging om vluchtelingen een plek in onze samenleving te bieden. Een bijdrage voor langere termijn waarbij naast het huisvesten veel aandacht is voor goede integratie.