Datum: 22-05-2022 - 13:03
09
nov
'15

Ingezonden brief: Hondenbezitters Noordwijkerhout betalen belastingverlichting 2016.

De Gemeente Noordwijkerhout presenteert een begroting over 2016 met een positief resultaat van € 269.000,-. De gemeente is van plan om € 15,- per huishouden belastingkorting te geven. De inwoners van Noordwijkerhout mogen de geregistreerde hondenbezitters voor dit...

cadeautje aan de gemeente bedanken. Deze hondenbezitters zijn wederom de pineut van de Noordwijkerhoutse politiek.

Al jaar en dag betalen hondenbezitters hondenbelasting die toegevoegd wordt aan de algemene middelen van de gemeente. Wederom is de verwachting dat er in 2016 € 113.000,- hondenbelasting geïnd gaat worden en mede hierdoor is een ruim begrotingsoverschot ontstaan.

Volgens de stukken uit de gemeenteraad vergadering van 12 november a.s. wordt er in totaal € 111.000,- aan belastingverlichting voorgesteld. De kosten van deze maatregel bedragen € 4.000,- waardoor de totale kosten € 115.000,- bedragen. Dit bedrag wordt dus gedekt door de hondeneigenaren van de gemeente.

Gemeenten verlenen de bevoegdheid om hondenbelasting te innen aan Artikel 226 van De Gemeente Wet. De actie tegen de hondenbelasting streeft al twee jaar tegen het innen van hondenbelasting en heeft een burgerinitiatief gestart met als doel Artikel 226 uit De Gemeente Wet te laten schrappen. Om te slagen zijn er minimaal 40.000 handtekeningen nodig waarvan er al 23.000 binnen zijn.

De actie tegen de hondenbelasting is te volgen via Facebook - Actie Tegen de Hondenbelasting, website - www.stophondenbelasting.nl en Twitter @stophond.

Geschreven door Gary Yanover

 

Foto BON