28
okt
'15

Politiek ziet graag meer activiteiten in de bibliotheek van Noordwijkerhout.

Op verzoek van de fracties van VVD en D66 werd op dinsdagavond 13 oktober een extra commissievergadering van Samenlevingszaken belegd. In deze vergadering heeft men een beeldvormende discussie gevoerd over de toekomst van de bibliotheek. De directeur van de...

van de Bibliotheek Bollenstreek de heer J. Portengen en de Teammanager Backoffice mevrouw J. Deckers, gaven op deze avond een presentatie over de toekomst van de bibliotheek en beantwoorden de vragen van de commissieleden. (u kunt de discussie terugluisteren via de webcast van de gemeente, klik hier)

Afgelopen dinsdagavond kwam de heer Vermeulen van de VVD-fractie in de commissievergadering van Samenlevingszaken nog even terug op dit onderwerp, de toekomst van de bibliotheek. Samen met de heer Janson van de PvdA was men na intern fractieoverleg van mening, dat het aantal activiteiten in de agenda van Bibliotheek Bollenstreek in verhouding met andere dorpen voor de Bibliotheek Noordwijkerhout maar schraal vond.

Op de extra commissievergadering was al vernomen dat er onvoldoende vrijwilligers waren om een aantal activiteiten in Noordwijkerhout te organiseren. Ook alle andere fracties in de commissie wilde graag van wethouder Gotink weten of hij die mening (te weinig activiteiten) ook was toegedaan en of er dan niet meer gedaan kan worden dat de bibliotheek van Noordwijkerhout ook met activiteiten voldoende aandacht krijgt.

De heer Vermeulen gaf ook nog aan dat voor de € 350.000,- die de bibliotheek op dit moment voor Noordwijkerhout kost, er niet alleen maar boeken van uitgeleend moeten worden maar dat men er ook meer activiteiten van mag verwachten.

Wethouder Gotink was niet op de hoogte van het aantal activiteiten voor Noordwijkerhout maar beloofde te gaan onderzoeken welke en de hoeveelheid activiteiten er nu precies plaatsvinden in onze bibliotheek. De uitkomst van dit onderzoek zal hij weer meenemen naar de commissie om te kijken of men dit voldoende vindt en zo niet dan zal men in overleg met de Bibliotheek Bollenstreek er actie op moeten gaan ondernemen.

Foto BON