Datum: 06-06-2020 - 22:35
20
okt
'15

5 november bijeenkomst nieuwe centrumvisie Noordwijkerhout.

De gemeente Noordwijkerhout gaat met haar bewoners en ondernemers een centrumvisie opstellen. De visie is bedoeld om tot afspraken te komen over bijvoorbeeld aanpak van winkelleegstand, gebruik en inrichting van straten en hof rond de Witte Kerk, terrassen, verkeer...

in het centrum en over de aantrekkelijkheid en toegankelijkheid van het centrum.  

Uitnodiging
De gemeente Noordwijkerhout organiseert een bijeenkomst om met bewoners en ondernemers na te denken over de op te stellen centrumvisie. De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 5 november 2015, in de toneelzaal van De Schelft Maandagsewetering 202 van 20.00 uur tot 22.00 uur. De zaal is open om 19.30 uur.  

Tijdens de bijeenkomst krijgt u informatie over hoe we met bewoners en ondernemers tot de centrumvisie komen. Ook willen wij u graag gelegenheid geven om met elkaar tot een eerste gedachtewisseling te komen over onderwerpen die in een dergelijke centrumvisie aandacht zouden moeten krijgen. Dit nemen we mee in de opzet van de centrumvisie.  

Daarnaast presenteren wij de uitkomsten van een algemene vragenlijst over het centrum van onze gemeente. Deze vragenlijst kan iedereen nog tot 1 november invullen op www.noordwijkerhout.nl/centrumvisie. Een papieren vragenlijst kunt u ophalen en inleveren bij de informatiebalie van het gemeentehuis of bij het loket van het Wmo Adviescentrum. 

Aanmelden

Om te weten op hoeveel mensen wij kunnen rekenen, verzoeken wij u zich voor de bijeenkomst van 5 november aan te melden. Dit kan (bij voorkeur) per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch 0252 343 737. Graag vóór 1 november aanmelden. 

Vervolg

In november, december en januari komen er vervolgbijeenkomsten in kleine werkgroepen en een klankbordgroep. Daarin worden diverse thema’s nader uitgewerkt of besproken. Als u daaraan mee wilt doen, kunt u zich ook tijdens de informatieavond opgeven. De centrumvisie zal naar verwachting in het voorjaar 2016 te vaststelling worden voorgelegd aan de gemeenteraad. 

Doel centrumvisie

Het doel is om te komen tot een vitaal en flexibel kernwinkelgebied met een afgewogen mix van voorzieningen. Deze moeten passen bij de grootte van Noordwijkerhout en bij de vraag van consumenten. De visie moet kansen bieden voor ondernemerschap en werkgelegenheid en bijdragen aan een betere en uitnodigende uitstraling van het centrum.  

Meer informatie

Wilt u op de hoogte blijven? Informatie over de op te stellen centrumvisie kunt u lezen op www.noordwijkerhout.nl/centrumvisie.