Datum: 27-09-2023 - 22:49
16
okt
'15

Persbericht VVD-fractie: Gecombineerde huisvesting.

De VVD-fractie heeft afgelopen woensdag kennis genomen van het voornemen van het college van Burgemeester en Wethouders aangaande het vrijkomen van oud Munnekeweij en de bestemming daarvoor. Wij hebben bij herhaling aangedrongen op gecombineerde huisvesting...

van statushouders en deels Noordwijkerhoutse woningzoekenden. Wij zien daarvan niets terug in de communicatie van afgelopen woensdag, klik hier. De VVD hecht hier grote waarde aan vanwege draagvlak, eerlijkheid ten opzichte van de wachtlijstproblematiek en de broodnodige integratie van statushouders.

Wij hebben het college nogmaals opgeroepen de mogelijkheden van het gecombineerd huisvesten van statushouder en Noordwijkerhoutse woningzoekende met spoed te onderzoeken en de resultaten daarvan te communiceren.

VVD Fractie Noordwijkerhout