15
okt
'15

Gemeente en Rivierduinen delen onderhouds- kosten Kinderboerderij De Dierenhoeve.

Afgelopen april kwam het bestuur van De Dierenhoeve met een persbericht dat er flinke financiële problemen waren ontstaan. Wethouder De Jong was destijds middels gesprekken al op de hoogte van de problemen bij de Dierenhoeve en ging in gesprek met de Rivierduinen...

de eigenaar van de grond en de boerderij. De instelling hadden vraagtekens gezet bij het voortzetten van het contract met De Dierenhoeve, want eigenlijk willen zij af van de betaling van de nutsvoorzieningen want dat was ook voor de instelling een fors bedrag zeker gezien het aantal cliënten wat nog deelneemt aan de activiteiten.

Rivierduinen betaalde tot nu toe alle kosten voor de Dierenhoeve. De instelling heeft toen een voorstel gedaan aan de gemeente over een kostenverdeling. Het college heeft besloten om van de € 12.000 voor reguliere onderhoudskosten, energie, belastingen en verzekeringen € 6.000 voor zijn rekening te gaan nemen. Dit bedrag gaat gedekt worden uit de Wmo-post Ondersteunende begeleiding, de overeenkomst gaat gelden voor 1,5 tot 2 jaar.

De toekomst van onder andere de Dierenhoeve blijft, ondanks de toezegging voor dit termijn, op langere termijn nog onzeker. Er moet nog eerst een overeenkomst tot stand komen met afspraken daarin voor het behoud van de Dierenhoeve, Keiebijters (Pesthuis) en de Engelse Tuin, dit onderwerp wordt de komende commissievergaderingen door de gemeenteraad behandeld.

Luchtfoto BON.