Datum: 25-02-2020 - 00:44
15
okt
'15

Druk bezochte CDA-bijeenkomst met als thema de vluchtelingenproblematiek.

Woensdagavond 14 oktober organiseerde CDA Noordwijkerhout en De Zilk na afloop van hun algemene ledenvergadering, een openbare bijeenkomst met als gastspreker Jos Wienen burgemeester van Katwijk en voorzitter van de Asielcommissie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten..

De kersverse nieuwe voorzitter van de plaatselijke CDA Bouke Geerlings opende de drukbezochte bijeenkomst, rond de 200 Zilkers en Noordwijkerhouters waren er op afgekomen in Trefcentrum De Duinpan in De Zilk. De voorzitter gaf daarna de microfoon aan de heer Jos Wienen die als eerste een heldere toelichting gaf op de actuele vluchtelingenproblematiek in Nederland.

 

Als burgemeester van Katwijk (waar een asielzoekerscentrum met 1400 plaatsen is gehuisvest) en als voorzitter van de Asielcommissie van Vereniging van Nederlandse Gemeenten, heeft hij de afgelopen 14 jaar veel ervaring opgedaan met betrekking tot dit gevoelige onderwerp.

Hij gaf onder andere aan dat vooral de snelle toename van asielzoekers voor grote problemen in de opvang zorgt, maar dat Nederland dit op termijn met veel inzet en middelen wel moet aankunnen. Vijftien jaar geleden kreeg Nederland in een jaar tijd zelfs 80.000 asielzoekers te verwerken en als de huidige stroom van asielaanvragen zich dit jaar nog doorzet dan verwacht men dat er rond de 60.000 asielzoekers ons land in 2015 zullen bereiken.

Hij zei begrip te hebben voor de grote bezorgdheid onder de bevolking maar dat de verhalen die vaak op internet de ronde gaan veelal wel wat genuanceerder liggen. Zijn ervaring als burgemeester met een asielzoekerscentrum in Katwijk zijn toch wel anders, de criminaliteit en overlast cijfers zijn in die jaren niet gestegen en zijn de problemen tussen mensen onderling in het centrum niet anders dan in het dorp waar er tussen de Nederlanders zich ook wel eens wat voordoet.

Hij gaf ook aan dat er wel hoge kosten (880 miljoen euro) zijn verbonden aan de opvang van deze stroom vluchtelingen voor Nederland, dit geld komt uit de begroting van het ministerie van ontwikkelingssamenwerking en wordt nu niet meer besteed op andere plaatsen in de wereld.

Op de vele bezorgde vragen uit de zaal gaf de heer Wienen antwoord op de landelijke problematiek en burgemeester Goedhart op de plaatselijke problematiek. Door de beide heren werd gelijk het gerucht ontzenuwd dat de afgelopen dagen door De Zilk ging, dat er mogelijk een asielzoekerscentrum op de voormalige zoutopslag zou komen.

Burgemeester Goedhart gaf een duidelijk antwoord dat de gemeente geen plannen heeft en dat men ook geen aanvraag heeft gekregen voor die plek vanuit de rijksoverheid. Het college is gewoon van plan om daar volgend jaar woningen te gaan bouwen.

De gemeente wil, zoals al eerder gemeld werd op BON, zich gaan richten op de statushouders en die zullen zoals als woensdagochtend bekend werd gemaakt gevestigd gaan worden in de oude Munnekeweij aan de Schippersvaartweg (klik hier voor dat bericht).

Het voert te ver om alle vragen en een prima gehouden discussie van deze bijeenkomst hier te verwoorden, veel antwoorden van de gestelde vragen op deze avond kunt u ook terugvinden op de website van de gemeente, klik hier.

Het college van B&W is voornemens om ook nog een tweetal bewonersavonden met dit thema te organiseren die voor het einde van dit jaar gehouden gaan worden.

 

Foto's BON