14
okt
'15

Bibliobus maakt plaats voor bibliotheek in de Egelantierschool in De Zilk.

Op verzoek van de fracties van VVD en D66 werd op dinsdagavond 13 oktober een extra commissievergadering van Samenlevingszaken belegd. In deze vergadering heeft men een beeldvormende discussie gevoerd over de toekomst van de bibliotheek. De directeur van de...

van de Bibliotheek Bollenstreek de heer J. Portengen en de Teammanager Backoffice mevrouw J. Deckers, gaven op deze avond een presentatie over de toekomst van de bibliotheek en beantwoorden de vragen van de commissieleden. (u kunt de discussie terugluisteren via de webcast van de gemeente, klik hier)

Eén van de punten die naar voren werd gebracht is dat men (Bibliotheek Bollenstreek en het college) voornemens is om te stoppen de bibliobus in De Zilk en de mogelijkheid tot het lenen van boeken te verplaatsen naar een vaste locatie in de basisschool de Egelantier en kinderopvang de Palmboom.

De reden hiervoor is dat er nog maar 8 volwassenen uit De Zilk gebruik maken van de bibliobus. Wel is het zo dat er meer kinderen uit De Zilk lid zijn geworden van de bibliotheek. Met de verplaatsing wil men de bibliotheek dichter bij de kinderen brengen en openingstijden verruimen. Voor de volwassenen is er dan straks alleen nog maar een afhaal- en terugbrengpunt van bestelde boeken te vinden in de school.

Een meerderheid van de fracties bleek dinsdagavond voorstander van verplaatsing te zijn. De jaarlijkse kostenpost (€ 19.200,-) zal voor de gemeente waarschijnlijk niet veel veranderen, maar kan men wel meer service gaan bieden voor de kinderen.

Wethouder Gotink gaf na de discussie aan dat hij het voorstel verder ging uitwerken, waarbij ook de kosten in beeld gebracht gaan worden voor een kleine verbouwing van de ruimte in de school tot bibliotheek.

Foto PR