Datum: 12-07-2020 - 11:11
14
okt
'15

Voormalig verzorgingshuis Munnekeweij vrij voor opvang statushouders.

De gemeente Noordwijkerhout heeft van Woningstichting Sint Antonius van Padua bericht ontvangen dat Groot Hoogwaak afziet van het gebruik van voormalig verzorgingshuis Munnekeweij. Hierdoor komt het voormalig verzorgingshuis Munnekeweij vrij per 1 december 2015....

Plannen uitwerken
Het college van burgemeester en wethouders van Noordwijkerhout gaat nu plannen maken voor de tijdelijke huisvesting van statushouders in dit gebouw. (Statushouders zijn vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben gekregen en nu nog in asielzoekerscentra verblijven.)

Dit zal gebeuren binnen de kaders van het kabinetsbeleid. Het kabinet heeft op 12 oktober bekendgemaakt, dat het kabinet een sober en rechtvaardig beleid wil voor de opvang van statushouders. Hoe dit beleid moet worden vormgegeven is nog niet bij de gemeente bekend.

Informatiebijeenkomsten

Naar verwachting zal het college nadere informatie kunnen geven tijdens een tweetal bewonersavonden voor het einde van dit jaar.

Capaciteit gebouw

De huidige capaciteit van het voormalige verzorgingshuis is ca. 55 personen. Het gebouw zal voor de huisvesting van statushouders enigszins moeten worden aangepast.

Taakstelling

De gemeente Noordwijkerhout voorziet al jarenlang statushouders van geschikte woonruimte binnen de gemeente. De rijksoverheid heeft aan de gemeente Noordwijkerhout (net als aan alle gemeenten in ons land) een taakstelling opgelegd hoeveel statushouders per jaar gehuisvest dienen te worden. Dat gaat naar rato van het aantal inwoners van een gemeente.