Datum: 08-06-2023 - 23:14
10
okt
'15

Tot 1 november enquête online: Wat is uw mening over het centrum van Noordwijkerhout?

De gemeente Noordwijkerhout gaat een centrumvisie opstellen. Daarbij kunnen de winkelleegstand, het gebruik en de inrichting van de hof rond de Witte Kerk, terrassen, parkeren, de aantrekkelijkheid van het centrum, de toegankelijkheid, de inrichting van het centrum, enz....

onderwerpen van discussie zijn. 

Doel centrumvisie
Het doel is om te komen tot een vitaal en flexibel kernwinkelgebied met een afgewogen mix van voorzieningen. Deze moeten passen bij de grootte van Noordwijkerhout en bij de vraag van consumenten. De visie moet kansen bieden voor ondernemerschap en werkgelegenheid en bijdragen aan een betere en uitnodigende uitstraling van het centrum. 

Iedereen kan meedenken
De gemeente wil de centrumvisie opstellen na zoveel mogelijk inbreng van mensen die gebruikmaken van het centrum. Mogelijk komt u er om te winkelen, om een evenement te bezoeken, om uit te gaan, bent u ondernemer of woont u in het centrum. Graag zouden wij uw ervaringen, wensen en ideeën vernemen.  

In de komende maanden organiseren wij diverse bijeenkomsten om van gedachten te wisselen over de inhoud van de centrumvisie. Ook zullen wij vragen voorleggen aan het digitale burgerpanel. Wij starten met een algemene vragenlijst over het centrum die iedereen kan invullen. 

Vul de vragenlijst in
Invullen van de vragenlijst kost ongeveer 5 minuten. U kunt de vragenlijst over het centrum vinden op  www.noordwijkerhout.nl/centrumvisie. Ook kunt u de vragenlijst tot 1 november 2015 ophalen en inleveren bij de receptie van het gemeentehuis of bij het Wmo Adviescentrum. Iedereen in Noordwijkerhout en De Zilk kan deze vragenlijst invullen. U hoeft hiervoor nog geen lid te zijn van het digitale burgerpanel.

Vervolg
De door u gegeven antwoorden presenteren wij tijdens een informatieavond in november en op de gemeentelijke website. Zij geven ons een eerste inzicht in uw wensen en de te bespreken onderwerpen die wij voorleggen aan diverse werkgroepen, het digitale burgerpanel en de gemeenteraad. De centrumvisie zal naar verwachting eind eerste kwartaal van 2016 ter vaststelling worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

 

Nadere informatie
Op www.noordwijkerhout.nl/centrumvisie kunt u het Plan van Aanpak voor deze centrumvisie nalezen.