Datum: 14-04-2021 - 15:06
02
okt
'15

Geen extra geld voor openbaar groen in de woonwijken wel voor het centrum.

Het college heeft onlangs een nieuw beleidsplan kwaliteit openbare ruimte voorgelegd aan de raad. Hierin is de ambitie door het college vastgesteld voor de komende 5 jaar, het gaat hierbij om de technische kwaliteiten van de verharding (straten), groen en meubilair en om het niveau van...

de verzorging van de openbare ruimte.

In de laatste commissievergadering van Ruimte en Wonen kwam het nieuwe beleidsplan al ter sprake. De algemene tendens bij de partijen (behalve de fractie van de VVD) toen was, dat er weinig ambitie uit de nieuwe plannen van het college sprak. Het college wil graag de kosten binnen de begroting houden en dat betekent dat het huidige niveau van onderhoud op dit moment daar toereikend voor is. Volgens de geldende maatstaven voldoet men dan aan het basis ambitieniveau.

Veel gehoorde opmerkingen waren dat er toch wel veel achterstallig onderhoud is in de openbare groenvoorziening en de meerderheid van de fracties wil dit toch wel naar een hoger niveau brengen desnoods tegen meer kosten. Wethouder Knapp gaf toen aan te zullen berekenen wat dat dan als extra investering gaat kosten.

In de gemeenteraadsvergadering van donderdagavond werd duidelijk dat het opknappen van de wijken van basisniveau naar een hoger niveau, het bedrag € 130.000,- gaat kosten en dat was voor veel partijen toch weer een stap te ver. Alleen NZLokaal wilde daar wel geld voor beschikbaar stellen en gaven aan dit willen betalen van het overschot op de begroting van 2016. Dit zou dan betekenen dat dit ten koste zou gaan van de bijdrage van het RIF of de voorgestelde lastenverlichting van de burgers. Alle andere fracties wilden niet meegaan met dit voorstel van NZLokaal en schaarde zich achter het eerder voorgestelde beleid van het college.

Waar het groenonderhoud van de wijken het basisniveau moet gaan krijgen, wordt voor het centrum een uitzondering gemaakt. Voor het centrum wordt het onderhoudsniveau naar hoog bijgesteld en zal dit betaald gaan worden uit het centrumplan. Wethouder Knapp gaf aan dat het college bezig is met plannen om het achterstallig onderhoud in de wijken versneld aan te pakken.

Ook heeft de wethouder al twee contracten met inwoners getekend voor adoptie-groen, dit betekent dat de gemeente investeert met middelen in openbaar groen en de omwonenden daarna het onderhoud gaan doen. Dit zijn dan twee vliegen in één klap de omgeving van de bewoners wordt in overleg met hen opgeknapt en de gemeente heeft dan daarna geen onderhoudskosten meer.

Wethouder Knapp kijkt ook om via de samenwerking in regioverband een aantal groenprojecten, zoals in de nabije toekomst bij het Oosterduinse meer, subsidie los te krijgen bij de provincie.