01
okt
'15

Parkeren is weer mogelijk op het vernieuwde St. Jozefkerkplein.

Na de oplevering van de nieuwbouw van de Maasgaarde stond als laatste de herinrichting van het kerkplein van de St. Jozefkerk op de planning. Van 8 juni tot aan gisteren 30 september toe, is het kerkplein voor de herinrichting afgesloten geweest. Bezoekers van het centrum...

de St. Jozefkerk, Maasgaarde en de begraafplaats, werden in de afgelopen tijd met hun auto doorverwezen naar de Brink en de parkeergarages van de Victoriberg en Coremolen.

Vanaf heden is het Kerkplein, welke ook uitgebreid is met meer parkeerplaatsen, weer bereikbaar om te parkeren. De aangebrachte ruimtes voor de groenvoorziening zullen de komende tijd nog ingevuld gaan worden.

Let wel op:

U moet er wel rekening mee houden dat de inrichting van het plein, eenrichtingsverkeer is geworden. De ingang van het plein voor de auto's is nu bij de pastorie en de uitgang bij de kant van de Prinsenhofschool.

Parkeren Kerkplein openbaar:
In de begroting van 2015 was een bedrag van € 175.000,- gereserveerd voor afkoop van de huur van het St. Jozef kerkplein voor een periode van 50 jaar. De gemeente betaalde tot nu toe al een huurbedrag per jaar voor het gebruik van het plein.

De gemeente wilde het plein graag openbaar houden voor het parkeren van bezoekers van het centrum en het gemeentehuis. Tevens wilde de gemeente inspraak hebben in de nieuwe inrichting van het plein (kosten rond de € 250.000,-). Met de afkoop voor 50 jaar is de gemeente verzekerd van, een voor die lange tijd, openbaar parkeerterrein dicht bij het centrum.

Foto's BON