Datum: 25-08-2019 - 04:18
27
sep
'15

Koninklijke onderscheiding voor Bas van der Tang.

Burgemeester Goedhart heeft op zaterdagavond 26 september, tijdens het jubileumconcert van de 100-jarige Christelijke Muziekvereniging De Harpe Davids in De Schelft, aan de voorzitter van de muziekvereniging de heer Bas van der Tang een Koninklijke onderscheiding uitgereikt...

De heer B.J. van der Tang (Bas) heeft gedurende de 45 jaar dat hij spelend lid was vele activiteiten ontplooid ten bate van deze vereniging. Hij is sinds 1970 vrijwilliger, bestuurslid en (opnieuw) voorzitter van de Christelijke Muziekvereniging Harpe Davids in Noordwijkerhout.

Meerdere malen was hij lid van de muziekcommissie en beheerde (de opslag van de) muziekinstrumenten. Hij is zeer actief op het terrein van leden-, donateurs- en fondsenwerving en archiefbeheer. Als lid van de Harpe Davids, of als lid van wisselende ad hoc-ensembles, verleent hij muzikale medewerking aan de diensten in de Witte Kerk.

Hij onderhoudt contacten met zusterverenigingen, met de pers, overlegt met de predikant, regelt invallers bij ziekte of afwezigheid. Daarnaast hij is lid van de jubileumcommissie, die door de jaren heen actief is geweest, met een piek in dit 100e jaar van de vereniging.

Samen met een lid heeft hij het archief op orde gebracht. Hierdoor kon met NoVaTo een tentoonstelling worden georganiseerd over De Harpe Davids en wordt er een gedenkboekje uitgebracht.

Naast deze activiteiten heeft de heer Van der Tang zich van 1975 tot 1986 ook actief ingezet voor de Zwemvereniging Noordwijkerhout. Hij was redacteur van het clubblad en tijdwaarnemer bij wedstrijden. Bij Voetbalvereniging Sint Bavo fungeerde hij van 1996 tot 2009 als trainer en coach.

Bij de Protestantse Gemeente te Noordwijkerhout en De Zilk is hij sinds 2007 beheerder van de begraafplaats, organiseert hij de muzikale bijdragen bij kerkdiensten tijdens feestdagen, verzorgt hij de bloemen en verricht hij diverse hand- en spandiensten.

De heer Van der Tang wordt gekwalificeerd als 'iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd'. Hij wordt, gelet op de aard, duur, uitstraling en betekenis van de activiteiten benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Foto's BON