Datum: 14-04-2021 - 16:01
24
sep
'15

Meerderheid politiek wil openbaar groen naar hoger niveau tillen.

Het college heeft een nieuw beleidsplan kwaliteit openbare ruimte voorgelegd aan de raad. Hierin is de ambitie door het college vastgesteld voor de komende 5 jaar, het gaat hierbij om de technische kwaliteiten van de verharding (straten), groen en meubilair en om het niveau van...

de verzorging van de openbare ruimte.

In de commissievergadering van Ruimte en Wonen van woensdagavond kwam het nieuwe beleidsplan ter sprake. De algemene tendens bij de partijen (behalve de fractie van de VVD) was dat er weinig ambitie uit de nieuwe plannen van het college sprak.

Het college wil graag de kosten binnen de begroting houden en dat betekent dat het huidige niveau van onderhoud op dit moment daar toereikend voor is. Volgens de geldende maatstaven voldoet men dan aan het basis ambitieniveau.

Veel gehoorde opmerkingen waren dat er toch wel veel achterstallig onderhoud is in de openbare groenvoorziening en de meerderheid van de fracties wil dit toch wel naar een hoger niveau brengen desnoods tegen meer kosten.

Dit druist wel in tegen het coalitieakkoord om niet meer geld uit te geven dan de begroting, het huidige achterstallig onderhoud naar basisniveau toe brengen zou volgens het college gedaan kunnen worden uit de huidige begroting.

Na de discussie (klik hier nr. 10) kwam men tot de conclusie dat het ambitieniveau van het centrum in ieder geval hoog moet zijn. Vier van de vijf partijen wilde toch ook graag zien dat het niveau in de wijken van basis naar hoog gaat en was men benieuwd hoeveel dit dan zou gaan kosten.

Wethouder Knapp gaf aan te zullen berekenen wat dat dan als extra investering gaat kosten en komt daarmee terug in de gemeenteraadsvergadering, waar dan ook een beslissing genomen gaat worden.