18
sep
'15

VVD-fractie wil ambtelijke fusie Hillegom, Lisse, Teylingen opnieuw tegen het licht houden

In mei van dit jaar hebben de colleges van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout afwijzend gereageerd op het voornemen van de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen om te komen tot een ambtelijke fusie. In de commissievergadering van BAM op donderdagavond...

kwam het onderwerp opnieuw ter sprake over de actuele ontwikkelingen op dit gebied, want de politiek wil het proces wel blijven volgen zeker omdat men op andere gebieden wel wil samenwerken, zie Bollen4.

Het college kon de commissieleden meedelen dat ondanks Noordwijkerhout en Noordwijk in mei zomaar door de 3 gemeenten 'van de andere kant van de Leidsvaart' door de ambtelijke fusie voor het blok werden gezet, de samenwerking op allerlei andere gebieden nu eindelijk vorm gaat krijgen en dat stemde alle fracties tot tevredenheid.

De VVD-fractie bij monde van Martijn Bilars gaf aan dat men het besluit om niet aan te haken bij de voorgenomen ambtelijke fusie, toch nog eens kritisch tegen het licht wil houden ondanks dat Noordwijkerhout zich destijds beetgenomen voelde door de drie gemeenten.

Bij de VVD vindt dat men na het wegebben van de eerste emotie het wellicht toch verstandig is om naar de toekomst te kijken en de mogelijkheden nogmaals te bekijken om eventueel aan te sluiten.

De drie gemeenten zijn nu nog in de onderzoekende fase (het plan van aanpak wordt geschreven) en dan hebben we als gemeente nog veel in te brengen, aldus de VVD. Eventueel verder in het proces instappen zal de invloed van ons dorp op het geheel steeds meer beperken.

De VVD hoopt ook dat de goede contacten van de afgelopen tijd met Noordwijk, ervoor kan zorgen dat zij dit ook nog eens gaan bekijken.

In een reactie gaf het CDA aan dat men voor de zomer al wilde bekijken om mee te doen met de ambtelijke fusie en dat men positief verrast is over de ommezwaai van de VVD.

NZLokaal heeft geen behoefte om op het besluit terug te komen, zij zien een ambtelijke fusie helemaal niet zitten en wachten liever rustig af of de ambtelijke fusie überhaupt tot stand komt.

De fracties van D66, Groenlinks en PvdA gaven aan dat hun fracties het niet verder besproken hebben na de beslissing van voor de zomer en ze waren allemaal een beetje verbaasd over het nieuwe standpunt van de VVD.

De afspraak aan het eind van de discussie (klik hier bij punt 5a voor het terugluisteren) is gemaakt dat iedereen het terugneemt naar zijn fractie en het daar nogmaals ter discussie brengt.

En als 'het plan van aanpak' door Lisse, Teylingen en Hillegom klaar is, deze uitkomsten behandeld gaan worden in de eerstvolgende commissievergadering.

Daarna kan men alsnog besluiten om wel of niet mee te doen, want er leven bij alle partijen zo te horen nog wel degelijk allerlei twijfels over de ambtelijke fusie.