Datum: 12-07-2020 - 11:16
18
sep
'15

Meerderheid fracties wil dat het college kijkt naar tijdelijke opvang van vluchtelingen.

Het aantal vluchtelingen dat naar Nederland komt, ligt nu op ongeveer 700 per dag. Dat zei Jos Wienen, burgemeester van Katwijk en voorzitter van de asielcommissie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), woensdag in Nieuwsuur. Veel gemeenten zijn overvallen...

door de vraag naar noodopvang. Wienen zei dat het klopt dat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) gemeenten geregeld onder druk zet om te helpen de vluchtelingen aan onderdak te helpen. "Overleg heeft altijd de voorkeur, maar nood breekt wet. Er zijn nu eenmaal veel mensen die acuut moeten worden opgevangen."

Het college van B & W Noordwijkerhout heeft ook een brief gekregen namens het VNG en de COA, met het verzoek aan alle gemeenten ook een steentje bij te dragen in de acute problematiek voor de stroom aan vluchtelingen. Er zijn drie opties gesteld in de brief: het huisvesten als onmiddellijke noodopvang (3 tot 6 maanden met 300 tot 600 plaatsen) of als tijdelijke opvang (1 tot 2 jaar 300 tot 800 of soms zelfs meer plaatsen) of de vestiging van een asielzoekerscentrum met een capaciteit van minimaal 600 tot wel 1500 plaatsen.

Het college heeft aan alle fracties een brief gestuurd met het standpunt van het college hierin en hoe men denkt daarmee om te gaan. De burgemeester gaf in de commissievergadering van BAM aan dat Noordwijkerhout geen grote en leegstaande gebouwen heeft, om voor acute noodopvang van vluchtelingen te kunnen zorgen. Dus deze optie viel volgens het college al af.

Het college heeft ook niet het idee om in dit stadium te kunnen zorgen voor het plaatsen van onderkomens voor de tijdelijke opvang. De terreinen die daar voor in aanmerkingen zouden kunnen komen, betreffen allemaal bouwlocaties met planvorming en dan ga je dat proces verstoren en daar kiest het college niet voor, aldus de burgemeester.

Wat het college wel aangaf is dat men de lijn wil volgen die men al sinds jaar en dag volgt en dat is het huisvesten van mensen die een verblijfsvergunning hebben gekregen en dat zijn er nu volgens de taakstelling vanuit de overheid zo'n 30 per jaar. Maar men wil dit wel naar een groter aantal van ongeveer 50 uitbreiden en dat legt al een flinke druk op alle uitvoerende instanties. Er was door het COA geen concrete vraag gesteld aan onze gemeente om voor opvang te zorgen, aldus het college.

Een meerderheid van de fracties was teleurgesteld in de magere inhoud van de brief van het college, men wil dat het college zich actiever gaat inzetten of we als Noordwijkerhout niet meer kunnen doen voor de grote toestroom aan vluchtelingen in Nederland op dit moment. Het gaat om een ernstige noodsituatie en dan mag je volgens de meeste partijen als gemeente wel meer doen dan dat het college nu van plan is.

De meerderheid van de fracties gaf bij het college aan om serieus te onderzoeken of er toch nog een tijdelijke locatie gebruikt kan gaan worden, zoals het plaatsen van tijdelijke opvangruimtes op bv het lege Bavo-terrein. Maar ook de binnenkort leegkomende (oude) Munnekeweij aan de Schippersvaartweg werd als een optie genoemd. (hier zit nog wel een optie tot half oktober op, voor de tijdelijke huisvesting van een verzorgingstehuis uit Noordwijk)

Het college gaf na de discussie (klik hier voor de gehele discussie bij punt 10) aan, dat men de mogelijkheden voor tijdelijke opvang in Noordwijkerhout met zijn voor en tegens nader gaat bekijken en dat er, gezien de noodsituatie, op korte termijn een nieuwe vergadering (donderdag 24 september) wordt uitgeschreven. Dit om nogmaals de problematiek van de vluchtelingen en de mogelijkheid van tijdelijke opvang in Noordwijkerhout te bespreken.