Datum: 06-07-2020 - 07:44
16
sep
'15

Mogelijk nieuwbouw voor 22 woningen Maandagsewetering.

Woningstichting Sint Antonius van Padua onderzoekt de mogelijkheden voor nieuwbouw op de locatie Maandagse- wetering (tegenover Gieterij, zie foto's). De bewoners zijn in een bijeenkomst over de plannen geïnformeerd en nu wordt in een klankbordgroep, waarin...

zowel bewoners als de woningcorporatie zitting hebben, bekeken hoe de nieuwe woningen eruit komen te zien.

Vooruitlopend op een definitief akkoord van de bewoners, 70% van de bewoners moet namelijk instemmen met de plannen, heeft Sint Antonius van Padua een “voorlopig besluit voor de sloop” aangevraagd voor de 22 woningen (2 complexen) die gebouwd zijn in de jaren zestig van de vorige eeuw. Dit is gedaan om de procedure voor verkrijging van stadsvernieuwingsurgentie te versnellen.

In maart 2016 hopen we een definitief plan op tafel te hebben.

Woningstichting Sint Antonius van Padua

Foto's BON