Datum: 30-03-2020 - 08:30
15
sep
'15

Het bestuur van de Harpe Davids 'De Harp is van iedereen'.

De plek waar dit gesprek gehouden wordt is exemplarisch: we ontmoeten het bestuur van de 100-jarige Christelijke Muziekvereniging De Harpe Davids in gebouw De Parade. In dat gebouw, waar de  muziekvereniging  St. Jeanne d’Arc domicilie houdt, vindt ook de Harp onderdak...

Snel en hartelijk overleg tussen de beide besturen leidde er vorig jaar toe dat de dakloze Harp hier een onderkomen vond. Het geeft wel aan hoe het er in Noordwijkerhout aan toe gaat: er is verbondenheid. Dat zou je de rode draad van het jubileumjaar van de Harp kunnen noemen.

In alle concerten en optredens van dit afgelopen jaar is aan die verbondenheid gestalte en inhoud gegeven. Bij de vraag, wat in het voorbije jaar het hoogtepunt is geweest, blijkt hoe moeilijk het is daarop antwoord te geven. Eigenlijk was elke stap op weg naar het eeuwfeest een bijzonder moment.

Rode draad:
We praten met Claudia van Nobelen, Joke Suyten, Martine Passchier en Bas van der Tang. Samen met Christel van Geldrop, die niet bij het gesprek kon zijn, vormen zij het bestuur van de Harp. De gemiddelde duur van hun lidmaatschap van de vereniging is meer dan een kwart eeuw.

Dat kenmerkt de grote trouw die er heerst onder de Harpleden. Trouw aan de vereniging, trouw aan elkaar. Trouw ook aan de oorspronkelijke opzet: een christelijke muziekvereniging te zijn. In het moderne logo komt dat niet direct tot uiting, maar in het karakter van de vereniging wel.

Nog altijd wordt elke repetitie met een koraal geopend. Niet voor niets begon de jubileum-concertserie met een gezamenlijk optreden met het Mannakoor, in de Victorkerk.

In december was er een geslaagde samenwerking met Revoice en Narda Miedema, in de Kerstsamenzang in de Jozefkerk, en op Pinksteren glorieerde de Harp in de oecumenische Openluchtdienst op Klein Leeuwenhorst. Dat toont aan dat de van oorsprong protestantse Harp als vanzelf meebeweegt in de goede verhoudingen tussen de kerken.

Daarnaast waren er het swingende concert met Nightlife en Teddy van den Burg, in Café Van der Geest en het enthousiaste concert in De Zilk, met Just for Fun, en de Harpdag in juni, waar de beide andere muziekverengingen in de gemeente, St. Jeanne d ‘Arc en Altesa, plaats namen naast hun oudste zuster, de Harp, in de tuin van de Witte Kerk.

Oorsprong:
Ook die plek was symbolisch. Nadat een eeuw geleden op last van hogerhand de muzikale samenwerking met de protestanten was verboden en de Echo der Duinen een roemloos einde kende, werd er vanuit de Hervormde Gemeente een nieuwe vereniging opgericht: de Harpe Davids.

De naam verwijst naar de muzikale Bijbelse koning David. Er zijn in die 100 jaar perioden geweest dat protestant en Rooms-katholiek niet goed samen ging. Die tijd is voorbij. En terwijl op veel plaatsen de oecumene terrein verliest, mogen we er trots op zijn dat in Noordwijkerhout de onderlinge verstandhouding beter is dan ooit.

De Harp is van iedereen.
Vanuit die gedachte en vanuit de goede gewoonte dat wie jarig is, trakteren moet, heeft de enthousiaste jubileumcommissie gekozen voor deze invulling van dit 100e jaar. De namen van Siebren Miedema, Klaartje Passchier, Marit Hogervorst, Angela van der Voet, Arie van der Niet en Bas van der Tang moeten hierbij worden genoemd.

Op financieel, technisch en muzikaal gebied hebben zij volop medewerking gehad om hun ideeën uit te werken. Met succes. Het prachtige jubileumboek ‘100 jaar Harpe Davids’ is daar een bewijs van.

Jubileumconcert:
Misschien dat het echte hoogtepunt van dit jubileumjaar nog komen gaat: op 26 september is er bij wijze van daverend slotakkoord een groots opgezet muzikaal festijn in De Schelft. Daar treden naast de Harp nog eens alle musici op, met wie in het afgelopen jaar zo hartelijk werd samengewerkt.

Nog één keer komen de high lights van al die optredens voorbij. Kaarten zijn gratis af te halen bij Wagenaar en Van Halem, de VVV. Zilkers kunnen terecht bij Bakkerij Pompe.

Toekomst:
Het verenigingsleven heeft, over de volle breedte, te lijden onder de vergrijzing. Ook de Harp ontkomt daar niet aan. Het bestuur van de Harp ziet graag dat jonge mensen warm lopen voor het zelf muziek maken. Dat is de eerste grote uitdaging die er ligt.

Daarnaast is het natuurlijk zaak dat het muzikaal niveau telkens weer gehandhaafd en waar mogelijk verbeterd wordt. De samenwerking met de dirigent, Hendrik jan Lindhout, geeft daar alle vertrouwen in. Dat de Harp toekomst ziet voor zichzelf, staat als een paal boven water.

Op 10 januari van het komende jaar staat een Nieuwjaarsconcert gepland: een echo van het jubileumjaar, en een opmaat voor de toekomst. Honderd jaar oud is de Harp, maar springlevend!