Datum: 30-06-2022 - 05:30
08
sep
'15

Oplossen van bouwkundige problemen Regenboogschool gaat € 51.637,- kosten.

Het college van B&W gaat een voorstel aan de Gemeenteraad doen om een krediet van  € 51.637,50 beschikbaar te stellen voor een definitieve oplossing van een drietal problemen in en bij de openbare basisschool de Regenboog aan de Ambachtsweg. In 2008 is het nieuwe...

gebouw van de Regenboogschool in gebruik genomen. Na een aantal jaren blijkt dat er drie zaken zijn die problemen geven.

Het personeel en de leerlingen klagen over tocht, vervelend geluid en het niet kunnen regelen van de temperatuur in het klaslokaal. De riolering verstopt steeds en door werking van het gebouw is er een scheur ontstaan in de vloer bij de ingang van de gymnastiekzaal vanuit de school en in een kleedkamer inclusief doucheruimte.

De riolering en de scheur in de vloer zou normaliter in de garantietijd door de aannemer c.q. het bedrijf dat de riolering heeft aangelegd moeten worden opgelost. Beide partijen zijn echter failliet. Meerdere pogingen zijn er door de gemeente gedaan om de herstelwerkzaamheden weg te zetten bij andere partijen, maar dat is niet gelukt en dus komen de kosten nu op het bordje van de gemeente terecht.

Oplossing van de problemen:
1. Aanpassing van het verwarmings/ventilatiesysteem.
Een onafhankelijk bureau heeft aangegeven dat het onmogelijk is om met het bestaande ventilatiesysteem de Regenboogschool op een juiste manier te verwarmen en te ventileren. Het gemeten geluidniveau is 50 – 61 dB(A). 30 dB(A) is maximaal toegestaan. Geadviseerd wordt om het probleem in twee stappen aan te pakken.

Stap 1: de gemiddelde inblaastemperatuur verlagen, zodat desgewenst de temperatuur handmatig kan worden verhoogd, de inblaasroosters vergroten en de geluiddempende slangen verlengen zodat het geluidniveau maximaal 30 Db(A) wordt.

Mochten deze aanpassingen niet afdoende helpen dan zal stap 2 (€ 15.000,- dit zit al in het totale bedrag) worden uitgevoerd: de ruimtes niet meer verwarmen door het ventilatiesysteem maar  door centrale verwarming.  

2. Riolering
De bestaande riolering is niet op de juiste manier aangebracht. Er zit een “zakeind” in de riolering. De riolering verstopt daardoor. Regelmatig is de riolering doorgespoeld, maar de verstopping blijft zich herhalen. De riolering moet op een andere manier worden opgehangen, waardoor de afvoer beter/vloeiender wordt.  

3. Scheur in de vloer
Door de werking van het gebouw is er een scheur ontstaan in de vloer bij de ingang van de gymzaal, een kleedruimte inclusief doucheruimte. Hierdoor kan de vloer niet goed worden schoongemaakt. In het kader van de hygiëne is dat een ongewenste situatie. Door het aanbrengen van een dilitatievoeg wordt het uitzetten en krimpen van de materialen opgevangen. Zo wordt voorkomen dat materialen verder scheuren.

In de eerstvolgende commissie- en gemeenteraadsvergadering zal het voorstel behandeld gaan worden, het krediet van € 51.637,50 zal dan na goedkeuring ten laste worden gebracht van de reserve Huisvesting Onderwijs.