Datum: 03-06-2023 - 03:04
31
aug
'15

CBS de Optimist geeft Rots en Water training in de klas.

In het nieuwe schooljaar worden op CBS de Optimist in alle groepen Rots en Water lessen gegeven. Rots en Water is een programma dat de sociale-emotionele ontwikkeling van kinderen laat groeien door bewust te zijn van eigen lichaam, eigen innerlijke kracht en de wereld om het kind heen...

Het is een fantastische manier om de kinderen zich spelenderwijs op sociaal-emotioneel gebied te laten ontwikkelen. En heel bijzonder dat een hele school deze lessen krijgt aangeboden.

Het effect van het Rots & Water-programma is op verschillende manieren onderzocht. Hieruit is gebleken dat de methode succesvol is omdat de lessen ondersteuning bieden in de sociaal-emotionele ontwikkeling van elk kind.

Hierdoor werken ze preventief op het groepsproces en beïnvloeden het pestgedrag:
-Kinderen vertonen minder pestgedrag.
-Slachtoffers van pestgedrag komen beter voor zichzelf op.
-Buitenstaanders nemen bij pesten een actievere houding aan om het te stoppen.

Andere succesfactoren zijn:
-Het fysieke karakter van de training spreekt de leerlingen erg aan.
-De methode kan schoolbreed worden ingezet.
-De methodiek verbetert de relatie leraar – leerling en die van leerlingen onderling.
-De methode creëert op school een sfeer van harmonie en respect.
-De ouders kunnen op toegankelijke wijze bij het proces worden betrokken.
-Er vindt een transfer plaats naar leefgebieden buiten de school, zoals het sportveld, de speelplaats, het verkeer, etc.

Voor meer informatie over deze door een Nederlander ontwikkelde training, die nu wereldwijd wordt ingezet, zie: www.rotsenwater.nl. Of bekijk het volgende filmpje, klik hier.

CBS de Optimist is een kleinschalige school in Noordwijkerhout. Zij hebben een nieuwe aanpak van veel (onderwijs) zaken. CBS de Optimist is gevestigd aan Duin en Dal 1a in Noordwijkerhout, kijk op www.cbsdeoptimist.nl voor meer informatie over de school.

De naam de Optimist verwijst naar een zeilbootje met één zeil waarin veel kinderen tijdens een groepsles leren zeilen. Zo leren wij uw kind leren en omgaan met zichzelf en anderen.