Datum: 30-05-2020 - 01:58
11
sep
'15

Zaterdag 12 september Open Monumentendag en Dag van het Huren.

Zaterdag 12 september vindt Open Monumentendag plaats. In ons land zijn dan vele monumenten, die anders gesloten zijn, op zaterdag en/of zondag opengesteld voor publiek. Het landelijk thema van de Open Monumentendag luidt dit jaar: “Kunst & Ambacht”. Het monument...

is dé plaats waar kunst en ambacht samenkomen. Daarom volop aandacht voor de architectuur van het monument zelf, maar ook de toegepaste kunsten die daarin te zien zijn en de inspiratiebron die monumenten zijn voor andere kunstvormen.

Tegelijkertijd wordt ook de ambachtskant in het monument op deze Open Monumentendag belicht. U moet hierbij o.a. denken aan het stucwerk, de wandbeschilderingen, de tegeltableaus, het metselwerk, betimmeringen en glas-in-lood.

En dan zijn nog niet de ambachten genoemd gerelateerd aan de inrichting van monumenten, zoals het meubilair, het serviesgoed en glaswerk, de stoffering, de klokkenmaker of de hovenier.  

In Noordwijkerhout zullen op zaterdag 12 september van 10.00-16.00 uur een aantal partijen gezamenlijk aandacht schenken aan dit onderwerp: Woningbouwvereniging St. Antonius van Padua, Vereniging Dorpsbehoud en de Stichting Noordwijkerhout van Toen (NoVaTo). 

Heilig Hartkerk
De Heilig Hartkerk in De Zilk is gedurende de Open Monumentendag van 10.00 uur tot 16.00 uur vrij toegankelijk voor bezoekers. 

Gemeentehuis
In de hal van het gemeentehuis wordt aan de hand van fotoboeken en fotomateriaal informatie gegeven over de toepassing van oude ambachten en materialen. Zo is er informatie aanwezig over kerkschilders, het materiaalgebruik in het vakantiehuis De Vonk en detailfoto’s van het hoofgebouw op het Bavo terrein.

In het gemeentehuis zullen tijdens de Open Monumentendag een aantal rondleidingen gegeven worden. Tijdens deze rondleidingen zal verteld worden over de architectuur van het gemeentehuis en de architect Kropholler.

Geïnspireerd op de beroemde architect Berlage ontwikkelde hij een stijl waarbij eenvoud, het gebruik van bakstenen en een nadruk op steunberen en trapgevels herkenbare elementen zijn. De tentoongestelde spullen in de hal van het gemeentehuis zijn beschikbaar gesteld door NoVaTo. 

De Zeestroom
In de Zeestroom zullen deze dag een aantal partijen gezamenlijk aandacht schenken aan het thema “Kunst & Ambacht”. NoVaTo schenkt hier aandacht aan (oude)ambachtelijke beroepen. Zo kunt u hier diverse ambachtslieden zien die hun ambacht uitoefenen. U kunt hierbij o.a. denken aan glas-in-lood, netten boeten, iconen schilderen, bewerken en vergulden van natuursteen, kantklossen.    

Dag van het huren.
Naast de Open Monumentendag is het op zaterdag 12 september ook de dag van het huren. Meer dan vijf miljoen Nederlanders huren een woning van een woningcorporatie. Maar wat doen woningcorporaties nu eigenlijk precies? Deze dag kunt u een uniek kijkje nemen in de keuken van woningcorporaties in Nederland.

De woningcorporaties zijn in ieder geval een belangrijke partner voor de Open Monumentendag, want driekwart van de woningcorporaties bezitten gezamenlijk zo’n 5.800 rijksmonumenten en 7.900 gemeentelijke monumenten.

De Vereniging Dorpsbehoud en Woningstichting Sint Antonius van Padua hebben in dit kader besloten hun handen ineen te slaan en gezamenlijk een fietstocht te organiseren langs de diverse projecten van de woningstichting en monumentale bollenschuren. Klik hier voor het programma van de gehele dag.

De fietstocht start bij woningstichting Sint Antonius van Padua aan de Forum 5 of bij de flat Breeland in De Zilk. De fietstocht voert u langs de diverse projecten van de woningstichting afgewisseld met een bezoek aan monumentale bollenschuren. Onderweg is er voldoende te zien en te doen voor jong en oud.

Zo kunt u o.a. de restauratie van een bollenschuur bekijken, een woning bezichtigen in het Sint Antoniushof, een bezoek brengen aan het gemeentehuis, is er een tentoonstelling over het St. Clemens retraitehuis (door NoVaTo) en zijn er voor de kinderen allerlei kinderactiviteiten. Kortom een fietstocht voor het hele gezin. De fietstocht eindigt bij NoVaTo in de Zeestroom. 

Verkiezing bollenschuur
De Vereniging Dorpsbehoud organiseert dit jaar de verkiezing van de mooiste bollenschuur. Foto´s van de genomineerde bollenschuren zijn vanaf woensdag 26 augustus tot en met 12 september te bezichtigen in de hal van het gemeentehuis en natuurlijk op BON, klik hier.

U kunt uw stem uitbrengen tot en met zaterdag 12 september 15.00 uur door middel van een formulier dat u bij de tentoongestelde foto´s aantreft of via de website van Vereniging Dorpsbehoud, www.dorpsbehoud.nl. Zaterdagmiddag 12 september zal de prijsuitreiking rond 15.30 uur in de Zeestroom aan de Hoogstraat 58a plaatsvinden. 

De Witte Kerk

De Witte Kerk zal in verband met restauratiewerkzaamheden gesloten blijven.

Luchtfoto BON