Datum: 30-06-2022 - 05:38
13
jul
'15

Delen van het Bavo-terrein afgesloten voor autoverkeer.

Maandagmiddag zijn door het plaatsen van kunststof blokken een aantal wegen op het Bavoterrein afgesloten voor het autoverkeer. De eigenaren, Rivierduinen en Parnassia Groep, vinden dat er oneigenlijk gebruik gemaakt wordt van het terrein en willen met deze actie de overlast en...

vernielingen op hun terrein verminderen. Het afsluiten van de wegen heeft in overleg met de gemeente plaatsgevonden, de Anemoonweg naar de wijk van het Raamwerk en de weg naar de Dierenhoeve blijven gewoon open.

Geregeld wordt het terrein door jongeren met auto's gebruikt als crossterrein en zijn er evenementen gehouden waar de eigenaren geen toestemming voor hebben verleend.

Een paar wegen zijn nog wel begaanbaar in verband met het vrachtverkeer wat nodig is voor afvoeren van sloopafval van de gebouwen die binnenkort nog gesloopt gaan worden.

Of de maatregelen het autoverkeer echt gaan tegen houden is maar de vraag, een paar meter naast de blokkades kan men gewoon over gras het terrein oprijden.

Foto's BON