Datum: 24-09-2021 - 12:08
10
jul
'15

Politiek uiterst verbolgen over verdachtmakingen door advocaat Mijbupark tegen wethouder Knapp.

Dat de relatie tussen Mijbupark (eigenaar van Sollasi) en de Gemeente Noordwijkerhout ernstig bekoeld is, moge na alle perikelen en rechtszaken van de afgelopen tijd wel duidelijk zijn. Gisteren kwam daar een mail van de advocaat Lasschuit van Mijbupark nog eens overheen...

Op dit moment loopt het hoger beroep in de zaak die Mijbupark had aangespannen tegen de Gemeente Noordwijkerhout. De eigenaar van Solassi is van mening dat het gebruik van hun naaste concullege vakantiepark Dunimar aan de Ruigenhoek in strijd is met het bestemmingsplan.

Maar Mijbubark wilde niet op de uitspraak in hoger beroep wachten en sleepte onlangs de Gemeente Noordwijkerhout opnieuw voor de rechter. Men eist nu dat Noordwijkerhout onmiddellijk een einde maakt aan het gebruik van het park in Ruigenhoek.

Mijbubark wil dat de rechter een dwangsom aan de gemeente oplegt van 10.000 euro voor elke dag dat men in gebreke blijft. De uitspraak door de Raad van State in deze zaak wordt volgende week gedaan, de uitspraak in het hoger beroep over het mogelijk onjuiste gebruik van het bestemmingsplan volgt pas in het najaar.

De advocaat van Mijbupark de heer Lasschuit wil blijkbaar beide uitspraken niet afwachten en heeft donderdag 9 juli een pittige mail gestuurd naar alle gemeenteraadsleden van Noordwijkerhout. Hierin wilde de advocaat (die volgens de mail blijkt niet namens zijn cliënt te praten) aan de gemeenteraadsleden een update geven van de situatie in zijn ogen rond Dunimar.

In de mail geeft de advocaat opnieuw allerlei argumenten aan waarom men de rechtszaak heeft aangespannen. In de laatste gemeenteraadsvergadering voor het zomerreces van afgelopen donderdagavond gaf het college aan niet te willen reageren omdat alles nu bij de rechter ligt. Men begrijpt ook niet waarom de advocaat de mail op dit moment verzonden heeft,  omdat er op dit moment door de gemeenteraad toch niets meer ondernomen kan worden.

Waar alle fracties en het college wel uiterst verbolgen over zijn is de laatste alinea van de mail waarin wethouder Knapp persoonlijk er van langs krijgt. Hierin wordt de wethouder 'volgens geruchten' belangenverstrengeling toegedicht.

Laatste alinea mail 9 juli 2015 advocaat Danny Lasschuit.
Het blijft overigens de vraag hoe het heeft kunnen gebeuren dat in strijd met het vigerende bestemmingsplan en de beheersverordening een recreatiepark met maar liefst 90 vakantiebungalows uit de grond is gestampt en dat het college daartegen al die jaren niet is opgetreden.

Er gaan geruchten dat dit wellicht te maken zou hebben met het feit dat de verantwoordelijk wethouder in deze periode niet alleen wethouder was, maar tevens lid was van het bestuur van de Rabobank (Rabobank Noordwijk-Noordwijkerhout), welke Rabobank toevallig ook de bank was die tot twee maal toe een forse financiering aan Dunimar heeft verstrekt.

Het zou naar mijn mening in het belang van de betrouwbaarheid van het openbaar bestuur in zijn algemeenheid en de Noordwijkerhoutse politiek in het bijzonder zijn om deze schijn van belangenverstrengeling te onderzoeken, zodat met dat gerucht definitief kan worden afgerekend. Anders blijft dit gerucht maar opspelen, aldus advocaat Lasschuit.

Vervolg gemeenteraadsvergadering:
Het antwoord van de wethouder op de 'volgens geruchten' verdachtmakingen waren fel en volgens de wethouder is zijn antwoord wel gebaseerd op feiten (klik hier voor de gehele discussie, punt 5 mededelingen). In de tijd dat de aanvraag en de bouw van Dunimar speelde was hij überhaupt geen wethouder van Ruimtelijke Ordening, aldus wethouder Knapp.

De wethouder gaf ook aan dat hij op 1 april 2006 stopte met het bestuurslidmaatschap van de Rabobank en dat het gedoe wat nu rond Dunimar speelt van pas daarna is. Tevens had men als bestuurslid van de vereniging van Rabobanken niets te zeggen over kredietverstrekkingen aan wie dan ook, daarover besliste alleen bestuursleden van de betreffende Rabobank zelf.

Wethouder Knapp is dan ook uiterst verbolgen dat op basis 'van geruchten' verdachtmakingen over hem persoonlijk worden geuit in de mail van advocaat Lasschuit. Wethouder Knapp beraad zich dan ook samen met zijn advocaat om vervolgstappen te gaan ondernemen tegen de verdachtmakingen aan zijn adres.

Het college en alle gemeenteraadsleden gaven na deze verklaring van de wethouder unaniem aan, dat men volledig achter de integriteit van de wethouder staat en dat de advocaat met zijn verdachtmakingen op de persoon van wethouder Knapp zelf, als advocaat ver buiten zijn boekje is gegaan.

Marcel Wiebes van D66 gaf ook aan dat men overweegt een klacht in te gaan dienen bij de orde van advocaten over de werkwijze van advocaat Lasschuit.