Datum: 04-08-2021 - 11:20
10
jul
'15

College wil najaar 2016 gaan bouwen op terrein voormalige zoutopslag in De Zilk.

De wethouders Knapp en De Jong hebben de afgelopen tijd stevig onderhandeld met een projectontwikkelaar om tot overeenstemming te komen voor het nieuwbouwplan op het terrein van de voormalige zoutopslag in De Zilk. Deze week kreeg het college het bericht dat men er uit is...

met de projectontwikkelaar en dat nu alles definitief op papier gezet kan gaan worden. Er kan nu ook een tijdsplanning gemaakt gaan worden en de beide wethouders verwachten dat men in het najaar van 2016 een start kan maken met het gefaseerd bouwen van de woningen en wellicht ook de supermarkt op het voormalige terrein van de Zoutopslag.

Woningen Egelantierschool.
Ook met de plannen voor de bouw van woningen op de vrijgekomen grond naast de Egelantierschool is men in een vergevorderd stadium en daar zijn al 8 van de 10 huizen verkocht. Men verwacht in het laatste kwartaal van dit jaar al een start te kunnen maken met de bouw, waarbij men nog wel wat parkeerproblemen in de buurt moet oplossen.

Luchtfoto De Zilk BON