09
jul
'15

Fiets- en calamiteitenbrug Abeelenpark officieel in gebruik genomen.

Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) ontwikkelt op dit moment het bedrijventerrein Bulb Trade Park (9 ha) aan de Herenweg, wat aansluit aan het bestaande bedrijventerrein Delfweg in Noordwijkerhout. Grenzend aan het Bulb Trade Park is gelijktijdig een 9 ha landschappelijke...

inpassingszone in ontwikkeling, gesitueerd tussen het nieuwe bedrijventerrein en de bestaande golfbaan op het landgoed Tespelduyn.

In de landschappelijke inpassingszone worden dertig kavels voor vrijstaande woningen op een tweetal wooneilanden ontwikkeld. Eén woning is ondertussen gebouwd en in gebruik genomen, verder wordt er met verschillende gegadigden onderhandeld over de bouw van nog meer woningen.

Op donderdagmiddag 9 juli is de fietsbrug, die loop- en fietsverbinding is tussen het Bulb Trade Park en Abeelenpark, officieel in gebruik genomen. Wethouder Hans Knapp deed dit door middel van het doorknippen van een lint onder toeziend oog van GOM-directeur de heer Zwart.

De brug heeft naast een fietsbrug ook nog een andere functie, de brug is zo breed en sterk gemaakt dat deze bij calamiteiten ook gebruikt kan worden om er met auto's overheen te rijden.

De ontsluiting van het Abeelenpark heeft namelijk maar één toegangsweg en als die om één of andere reden geblokkeerd zou zijn, dan kan men bij calamiteiten met een voertuig via de brug een andere uitweg vinden.

Foto's BON