09
jul
'15

Grote opkomst bij presentatie uitkomsten 'enquête woonvoorkeuren' senioren.

Onlangs is door het bureau Companen, in opdracht van de Gemeente Noordwijkerhout en Woningstichting Sint Antonius van Padua, een uitgebreide enquête gehouden onder de senioren (65+) uit Noordwijkerhout en De Zilk naar hun woonvoorkeuren. De uitkomsten hiervan...

werden onlangs al eerder gepresenteerd in de commissievergadering van Ruimte en Wonen op 24 juni.

In de maanden maart en april zijn er 383 huisbezoeken afgelegd bij senioren (65+) in Noordwijkerhout en De Zilk. Het doel hiervan was om met deze mensen een gesprek te voeren over het wonen in de gemeente Noordwijkerhout, de vraag of zij eventuele verhuisplannen hebben voor de toekomst en welke kwaliteitseisen volgens hen belangrijk zijn voor de huisvesting van senioren.

Met de uitkomsten van dit woononderzoek kan de gemeente en de woningstichting het huidige en toekomstige woningaanbod beter afstemmen op de behoefte van de senioren.

De uitkomsten van deze gesprekken zijn verwerkt in het onderzoeksrapport ‘Woonvoorkeuren en verhuisgedrag van senioren in Noordwijkerhout en De Zilk’ van 16 juni 2015. In deze notitie zijn acht belangrijke bevindingen uit het onderzoek beschreven. (klik hier voor de 8 bevindingen)

Tijdens de enquête werd aan de deelnemers beloofd dat de uitkomsten ook met hen gedeeld zou worden. Padua heeft daarop alle senioren in Noordwijkerhout en De Zilk aangeschreven en hen uitgenodigd voor een presentatie van de uitkomsten op donderdagmorgen 9 juli in De Schelft.

De bijeenkomst werd gehouden in de grote zaal van de Schelft en tot grote tevredenheid van de organisatie hadden er zich bijna 300 mensen aangemeld en daaruit blijkt wel dat het onderwerp erg leeft in het dorp.

Wethouder Henri De Jong, directeur Aad Verkade en bureau Companen gaven op deze morgen een uitleg en beantwoordden zij alle vragen over de uitkomsten van het onderzoeksrapport.

Het gehele onderzoeksrapport met alle cijfers kunt u lezen of downloaden op de website van Woningstichting Sint Antonius van Padua, klik hier.

Foto's BON