Datum: 08-12-2019 - 12:18
02
jul
'15

Vier Bollengemeenten tekenen gezamenlijk contract leerlingenvervoer in Noordwijkerhout.

Op donderdag 2 juli hebben de wethouders Annechien Snuif van gemeente Hillegom, Bert Gotink van gemeente Noordwijkerhout en Kees van Velzen van gemeente Teylingen gezamenlijk het contract getekend voor het leerlingenvervoer in vier gemeenten voor de komende...

twee schooljaren. Wethouder Adri de Roon van gemeente Lisse kon helaas niet aanwezig zijn en tekent het contract later. Het vervoer van de in totaal 530 leerlingen wordt, net als de afgelopen jaren, verzorgd door Connexxion.

In het verleden was dit vervoer verdeeld over twee contracten: één voor de gemeente Teylingen en één gezamenlijk contract voor de drie andere gemeenten.

Samenwerking
De gemeenten in de Bollenstreek blijven de samenwerking opzoeken. Er zijn vele beleidsterreinen die worden gedeeld en waar gezamenlijk de schouders onder worden gezet. Dat geldt ook voor het leerlingenvervoer.

Het is voor ouders en scholen prettig als het vervoer in alle vier gemeenten op dezelfde wijze wordt toegekend en georganiseerd. Daarnaast reizen leerlingen vaak over de gemeentegrenzen heen.

Efficiencyvoordeel en kwaliteit
Ook bij de aanbesteding was de samenwerking van essentieel belang. Met vier gemeenten is het mogelijk om een beter programma van eisen op te stellen en de inschrijvers beter te beoordelen. Het resultaat hiervan is een nieuwe overeenkomst met aanbieder Connexxion.

Met deze overeenkomst hebben de gemeenten niet alleen een efficiencyvoordeel behaald, ook wat betreft de kwaliteit sprong Connexxion eruit. Zij boden een goed uitgewerkt plan met veel aandacht voor communicatie en een aantrekkelijk beloningssysteem voor leerlingen die worden vervoerd.

Positief belonen
Het beloningssysteem Obaké beloont goed gedrag. Kinderen krijgen Obaké-speelkaarten voor goed gedrag. Onderling kan volop geruild worden om de verzameling compleet te krijgen. Iedere bus heeft op de zijkant een eigen grote Obakésticker en is daarmee herkenbaar voor het kind.

Deze Obaké, de chauffeur, de taxibus en het kind horen bij elkaar. Daarmee versterkt Obaké de band tussen de chauffeur en de kinderen.

Foto's PR