Datum: 22-10-2021 - 04:37
02
jul
'15

Meerderheid politiek blijft tegen permanent wonen op Sollasi.

Tijdens de commissievergadering van Ruimte en Wonen op 4 maart hield de inspreker de heer Kettenis, voorzitter van STIBED, (Stichting Belangenbehartiging eigenaren & bewoners Duinschooten 12) nog een laatste betoog. Stibed had daarvoor, in het kader van de procedure...

om te komen tot een onherroepelijk bestemmingsplan voor het Oosterduinse Meer, een principeverzoek ingediend. ln dit verzoek vraagt STIBED de gemeenteraad om een ontheffing op te nemen in het bestemmingsplan om voor bepaalde personen, en groepen van personen met een gedoogbeschikking, permanent wonen mogelijk te maken.

Tijdens de behandeling van het bestemmingsplan Oosterduinse Meer op 4 maart gaven commissieleden aan de discussie toch nog op een later tijdstip voort te willen zetten. Ten behoeve van deze discussie had men het college verzocht om een notitie op te stellen en deze werd behandeld in de commissievergadering van Ruimte en Wonen van afgelopen woensdagavond.

Het college had zoals te doen gebruikelijk daarvoor al een standpunt ingenomen en gaf aan dat men (beperkt) permanent wonen op het recreatiepark opnieuw niet wil toestaan. In de commissievergadering werd er een flinke discussie van meer dan een uur aan besteed. (klik hier bij punt 5 om deze terug te luisteren)

NZLokaal, PvdA en Groenlinks gaven bij het college aan dat ze toch wel gecharmeerd waren van het plan van Stibed om een beperkte mogelijkheid te hebben voor permanente bewoning. De drie partijen zagen toch nog een rol voor het college weggelegd om de al jaren durende discussie via deze weg nog eens proberen op te lossen. Ook zagen deze partijen nog geen resultaten van het handhavingsbeleid van de gemeente, om ongewenste bewoning tegen te gaan.

Het college en de fracties van het CDA, D66 en VVD voelden niets voor het plan om beperkte permanente bewoning toe te staan, het park heeft een recreatieve bestemming en dat willen ze graag zo houden.

Volgens wethouder Knapp is men drukdoende om te handhaven en heeft men sinds kort pas echt de mogelijkheden om ongewenste bewoning aan te pakken en daar gaat men ook zeker mee door. De verloedering van het park is voor rekening van de eigenaar van het park en dat is Mijbupark en die laat het duidelijk afweten, aldus wethouder De Jong.

Volgens het college kunnen en willen zij alleen maar handhavend optreden en zal het beperkt toestaan van bewoning het alleen maar moeilijker maken om te handhaven. Het college zegt het beleid uit te voeren waar de gemeenteraad zelf 4 jaar geleden en in 2005 al twee keer toe had besloten.

Uit deze commissievergadering van Ruimte en Wonen blijkt nu dus dat een meerderheid van de fracties het beleid steunen van het college en zal er ook geen beperkte bewoning worden toegestaan op Sollasi.

Foto BON.