01
jul
'15

Vereniging Dorpsbehoud maakt zich zorgen om het bomen- en groenbeleid in Noordwijkerhout.

Aanleiding om dit persbericht te schrijven is het verdwijnen van bomen in Noordwijkerhout, waarover  Dorpsbehoud al jaren haar verontrusting heeft uitgesproken. Recente voorbeelden zijn de rigoureuze kap in de wijk Zeeburg en het zonder enig overleg “snoeien” van enkele...

van de zilverlindes rondom de Witte Kerk.

In een eerder stadium zijn al een aantal gesprekken geweest met de verantwoordelijk wethouder (Knapp) en daar is afgesproken dat “De lijst van waardevolle bomen” (waarvoor een kapvergunning vereist is als de eigenaar de boom wil verwijderen) zal worden geactualiseerd en dat de gemeente in 2015 een Groenbeleidsplan gaat opstellen.

Andere gemeenten in de Bollenstreek hebben al zo’n beleidsplan, waarin het beheer en onderhoud van het groen in de gemeente goed geregeld is.  Wij vinden het belangrijk dat er een Groenbeleidsplan komt, waarmee een robuuste voorwaarde wordt geschapen voor een gezond leefmilieu. Het wordt tijd dat de gemeente hier weer de regie neemt.

De laatste decennia is Noordwijkerhout veel groen kwijt geraakt door inbreiding van gebouwen, vooral in het centrum. Te denken valt aan de driehoek Zeestraat- Victoriberg- Dorpsstraat of het Bouwmeester terrein. Dorpsbehoud vindt dat het verlies aan bomen gecompenseerd had moeten worden.

Het gebied Victoriberg-Salvatorhof is één steenwoestijn. Daar kunnen prachtige bomen terug komen. Een duidelijk voorbeeld: de Coremolen. Daar moesten veel bomen gekapt worden voor de bouw van de parkeergarage. Dorpsbehoud heeft geprobeerd tenminste een deel van de bomen te sparen.

Dat kon niet volgens de gemeente, maar er zou herplant worden. Dat is niet gedaan, zodat we nu tegen een grote kale steenmassa aankijken. Evenzo is zelfs op het onlangs heringerichte landbouwplein niet één struikje te vinden. Straatstenen van gevel tot gevel. Waar komt de liefde voor meer en meer steen toch vandaan?

Risico’s liggen bij de herontwikkeling van Sportpark De Boekhorst. Hier dreigt een stukje oude (beschermde) duinen aan de oost- én westkant van het gebied en houtsingels op het park te verdwijnen. In de weinig resterende ruimte lijkt geen plaats voor herplant.

Vereniging Dorpsbehoud pleit  voor een inhaalslag. Zo mogelijk herplanten op versteende plaatsen en anders elders ter compensatie. Wij pleiten ook voor nieuw groen, waar dat kan. In nieuwe wijken doet de gemeente goed werk, zoals in de wijk Mossenest. Maar ook in oude(re) wijken zijn er plaatsen waar groen bij kan.

In het najaar van 2014 heeft Dorpsbehoud alle waardevolle bomen in ons dorp geïnventariseerd en op een lijst geplaatst. Deze lijst is in februari jl. eveneens aan de verantwoordelijk wethouder overhandigd. Ook hebben wij al een aantal keren met de beleidsambtenaren hieromtrent om de tafel gezeten.

Tot op heden helaas zonder concreet resultaat: er ligt nog steeds geen concept groenbeleidsplan dat gereed is om door de gemeenteraad vastgesteld te worden.

Vanzelfsprekend zijn wij  erover teleurgesteld dat het zo lang moet duren voordat aan een groen beleidsplan handen en voeten gegeven kan worden. Blijkbaar heeft het geen prioriteit bij het college en de gemeenteraad. Maar wij geven niet op en zullen blijven pleiten voor een beter groenbeleid!

Namens Vereniging Dorpsbehoud,
Mariëtte Bergman, voorzitter

Foto BON